Miljøvurdering af udkast til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 i offentlig høring

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Affaldsplanen beskriver, hvordan Hvidovre Kommune vil arbejde med affald de kommende år. Den sætter rammerne og ambitionerne for håndteringen af affald i Hvidovre. Det handler både om at forebygge affald, at genanvende mere og bedre og om generelt at være en ren og bæredygtig kommune.

I perioden den 1. marts 2022 til den 26. april 2022 havde Hvidovre Kommune udkast til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 i offentlig høring.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af affaldsplanen blev der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af den gennemførte miljøscreening er det vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af Hvidovre Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2022-2033.

Offentlig høring

Miljøvurdering af Ressource- og Affaldsplan er i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2022 til den 10. februar 2023. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden.

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
16. december 2022 til 10. februar 2023
calender Frist for høringssvar
10. februar 2023
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.