Aflandshage Vindmøllepark i offentlig høring

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring i perioden 12. juli 2022 – 6. september 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til høringen.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 9. november 2021 – 20. februar 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark. Energistyrelsen har nu vurderet, at der for at sikre en lovmedholdelig miljøvurderingsproces for Aflandshage projektet, skal gennemføres en ny offentlig høring hvor offentligheden bl.a. høres over det nye materiale, som er udarbejdet i forlængelse af den forudgående høring, herunder HOFOR´s ansøgning om etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet og har i den forbindelse offentliggjort to høringsnotater, hvor der tages stilling til høringssvar fra den forudgående høring. Høringsmaterialet, som sendes i høring nu, består således af HOFOR´s ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan tilgås her: link til høringsmateriale (nyt vindue).

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet, og Hvidovre Kommune er myndighed for projektets aktiviteter på land. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 6. september 2022.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen pr. mail til: open-door@ens.dk  eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.

Se godkendte miljøkonsekvensrapport og øvrigt høringsmateriale om Aflandshage Vindmøllepark (nyt vindue).

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstilling af 26 havvindmøller på gravitationsfundamenter med en installeret effekt på mellem 9,5-11 MW, som skal placeres i Øresund ca. otte kilometer ud for Stevns og ca. 10 kilometer syd for Amager. De enkelte møller vil have en maksimal højde på 220 meter.

Projektet tilsluttes ved Energinets eksisterende 132 kV transformerstation ved Avedøreværket gennem en onshore 66/132 kV transformerstation også installeret på Avedøreværket.

Baggrund

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt forundersøgelsesrapporten for Aflandshage Vindmøllepark. Med godkendelsen har Energistyrelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

HOFOR har den 20. juni 2022 ansøgt om etableringstilladelse. Ansøgningen om etableringstilladelse skal sammen med relevante bilag, herunder den godkendte miljøkonsekvensrapport for projektet, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring sendes i en otte ugers offentlig høring.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført denne offentlige høring af ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af den godkendte miljøkonsekvensrapporten, inkl. høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten (nov. 21 - feb. 22) og på baggrund af eventuelt nye høringssvar på baggrund af denne høring.

Materiale

Der kan læses mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, eller ved henvendelse til Energistyrelsen v/ Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392 6690 eller Aino Rudebeck (ardb@ens.dk) tlf. nr. 3395 0913.

Information om landdelen kan fås ved henvendelse til Hvidovre Kommune v/ Helle Buus (miljo@hvidovre.dk) tlf. 2544 3589.

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
12. juli 2022 til 6. september 2022
calender Frist for høringssvar
6. september 2022
chat-svar Høringssvar
0
hear Relaterede Materialer

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.