Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2021 for erhvervsområdet ved Tårnfalkevej

Kommuneplan |

Hvidovre Kommune har igangsat en forudgående borgerdialog om udviklingen af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej og Strandskadevej. Formålet er at undersøge de konkrete muligheder for at omdanne erhvervsområdet til et blandet byområde med boliger, ikke-generende erhverv samt offentlige institutioner.

I denne forbindelse gives grundejere, virksomhedsejere, naboer og andre interesserede mulighed for at kommentere intentionerne for udvikling af området og komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i en eventuel kommende planlægning for ejendommene.

Forneden finder du et debatoplæg, der nærmere beskriver de indledningsvise tanker for omdannelse af området.

Offentlig høring

I perioden 5. september – 5. oktober 2022 kan du sende dine bemærkninger til en eventuel ændret planlægning af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej til Hvidovre Kommune. Bemærkningerne skal indsendes nederst her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

     Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
     Høvedstensvej 45
     2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 5. oktober 2022.

Arrangementer om udvikling af området

I løbet af høringen afholdes der to arrangementer, som du kan deltage i:

 • Den 13. september 2022, kl. 17.00-19.00, er der en fælles gåtur igennem erhvervsområdet ved Tårnfalkevej/Strandskadevej. Her vil ejendomsudviklerne præsentere hvilke muligheder og udfordringer der er ved omdannelse af erhvervsområdet, set fra deres perspektiv. Deltagere har mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området. Mødested er Strandskadevej 14, 2650 Hvidovre og gåturen starter herfra kl. 17.10 og igen kl. 18.10.
 • Den 28. september 2022, kl. 17.30-19.30, afholdes en workshop på Avedøre Bibliotek, Hovedstien 14, 2650 Hvidovre. Ejendomsudviklerne vil i overordnet form præsentere deres ideer til hvilken slags bebyggelse, boligformer og andre byfunktioner de forestiller sig i et boligkvarter på Tårnfalkevej. Det sker med afsæt i mindst to scenarier for området. Deltagere har igen mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området.

 

exclamation Info
chat-svar Høringssvar
12

Høringssvar

Charlotte | 24-09-2022 11:02:19
Ikke etage byggeri
Ønsker absolut ikke etage byggeri man kunne bygge flere villaer måske et lille hyggeligt strøg med butikker etage byggeri og gettoer NO GO
Michael | 18-09-2022 18:39:49
Nej til ghetto-byggeri
Vi har indenfor en radius på 1 km allerede Storehus som rager op over byens tage. Det skal ikke gentages med endnu et etagebyggeri i et villakvarter som i øvrigt ligger op af et fredet naturområde. P-hus og etagebyggeri vil medføre øget trafik og støj hvilket vil forstyrre biodiversiteten. Så kæmpe nej til etagebyggeri og stort p-hus!
Mona | 17-09-2022 10:43:31
Nej tak
Jeg er meget i mod etagebyggeri. Rækkehuse er i orden men etagebyggeri vil ødelægge vores fredelige villa-område. Vi er meget taknemmelig for vores grønne, fredede områder og lad os endelig få mere af det. Der er så få små oaser i Hvidovre og det er vigtigt at vi fastholder dem. Vi har etageejendomme under 1 km herfra på begge sider i form af Storehus og Friheden. Vi har sandelig ikke behov for mere.
Anne-Marie Skou | 15-09-2022 06:51:54
Nej til etageejendomme og øget trafik
Jeg er dybt imod opførelsen af 3-5 etagers ejendomme. For det første vil det skæmme for den ellers smukke natur i Mågeparken. For det andet vil etageejendomme gøre et allerede tætbebygget boligkvarter endnu værre hvad angår tætbebyggede boliger. For det tredje vil etageejendomme medføre markant øget trafik og trafikstøj i kvarteret. Byg i stedet grønne parker og erstat etageejendomme med rækkehuse. Vil projektudvikleren og kommunalbestyrelsen selv ønske at have direkte udsigt til etageejendomme fra deres boliger samt øget trafik og trafikstøj? Jeg tænker, at dette er et retorisk spørgsmål, da svaret er oplagt.
Lene Wagner | 14-09-2022 16:34:55
Avedøre Enghavevej 32
2650 Hvidovre
Fuglekvarteret
Jeg ønsker ikke et højt p-hus med legeplads og dagligvarebutik på hjørnet af Tårnfalkevej og Søvangsvej, alternativt find et andet sted at placere det. Jeg bor på hjørnet af Tårnfalkevej og Avedøre Enghavevej og ønsker ikke, at folk skal kunne stå på et tag af et p-hus og kikke over mod min have. Er der overvejet hvor meget trafik det vil skabe, sammen med dem der kommer til at bo der? Aflæsning af biler/påfyldning af biler på Tårnfalkevej, sammen med daglig påfyldning af varer til detailhandel, er det også beregnet, og alle de biler der holder parkeret ned af Tårnfalkevej? Husk nu at få lavet cykelstier helt oppe fra lyskrydset. I dag bliver der parkeret biler i drejebane i den ene side, og på den optegnede cykelsti i den anden side, så cykellisterne må ud på kørebanen, og det må børnene også. Har I overvejet at andre veje bliver åbnet f.eks. ned ad Avedøre Enghavevej ud til Gammel Køge Landevej, så lyskrydset på Tårnfalkevej kan blive aflastet? Da grundene er ved at blive opkøbt bliver projektet jo nok til noget, og den del kan vi jo ikke stoppe, men jeg håber, at I vil give jer tid til at finde en god løsning for alle os der allerede bor her og har boet her i mange år. Og om vi kommer til at høre fuglene må tiden jo vise….
Claus | 11-09-2022 08:27:46
For tæt og for meget
Problemet med at bygge tæt og højt uden samtidig at etablere tilstrækkelige nye grønne områder er at det presser de eksisterende der altså her er mågeparken som projektet kommer til at lukrere på hvilket man da også ordret selv skriver i sit oplæg. Vi ser det overalt i hovedstaden feks Avedøre sletten og Vestamager. Naturområder bliver i bedste fald parker. Så er det bedre at lade området blive til et villa område hvor påvirkningen af nærområdet bliver mindre . Det er svært at se at byggeriet bidrager med noget positivt. Fuglekvarteret vil sikkert betyde færre fugle pga af mere trængsel, hundeluftere og uro. Højt byggeri op til mågeparken vil ligeledes virke skæmmende hvis det bliver højere end parkens træer. Vores park og naturområder er i forvejen presset af trængsel og trafikstøj så det er nu vi skal sige stop for store byggeprojekter i og omkring vores grønne områder mm. de kan bidrage med et positivt aftryk. Her synes formålet igen at være et forsøg på at presse så mange boliger ind som muligt med lidt pyntegrønt. Hvis det viser sig at udvidelsen af Amagermotorvejen kommer til at æde noget af Mågeparken så vil det være rimeligt at feks dette område kunne inddrages i mågeparken.
Nadia | 08-09-2022 21:20:22
Mulighed for indkøb
Jeg ønsker mulighed for indkøb i blandt de nye boliger og rigtig gerne café el.lign. Når man kommer inde fra byen og flytter til Hvidovre, er der jo ingen muligheder for lige at smutte i kiosken. Jeg håber, at der medtænkes fortovsparkering/udsyn i udformningen af Tårnfalkevej. Som det er på Gammel Køge Landevej lige nu, er det livsfarligt at være cyklist. For alt i verden ikke flere bilforhandlere, tak...
Ole | 06-09-2022 14:07:25
Frydenstrands Alle 16
2650 Hvidovre
Spørgsmål til ændring af kommuneplan..
Herunder et citat fra kommuneplanen 2021 : "Der planlægges for ca. 100 rækkehuse i 1-2 etager med fælles gårdrum på erhvervsområdet ved Tårnfalkevej. " Nu skal skal man forholde sig til 3 - 5 etagers ejendomme, hvor kom det lige fra ? Det er alt for højt, jeg foreslår at man holder sig til den oprindelige tanke om et lavere byggeri der passer bedre ind i det eksisterende boligområde.
Mamudije | 06-09-2022 08:14:44
Frydenstrands alle 52
2650 Hvidovre
Ønsker/forslag
-Der mangler handlemuligheder i området, derfor ønskes der et supermarked. -Generationsskifte i området, mange børnefamilier er kommet til området, derfor ønskes der en legeplads for børn og unge. Forslag: Hvidovres bedste legeplads. -Der er en del motorvejsstøj, håber man vil kigge på nogle løsninger til dette.
Jim | 05-09-2022 16:59:31
Tranevej 29
2650 Hvidovre
Fredning Avedøre batteri
Vi kunne dårligt nok få lov at opføre et skur på vores grund fordi vi ligger inde for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Vi skulle igennem en længere proces med byg af carport også. Så vi fandt ud af efter 20 år at vi åbenbart bor på et fredet område, pga. Batteriet som befinder sig på Batterivej og det er der ikke mange der ved. Bliver fredningen så ophørt? I så fald må der ikke bygges. Vi er faktisk heller ikke interesseret i 5 etagers ejendomme langs Tårnfalkevej. Jeg er har indsat kort med det fredet område.
Lis Andersen | 05-09-2022 13:34:19
Strandvangen 13
2650 Hvidovre
Tårnfalkevej
Ønsker mig et supermarked/indkøbssted, så jeg ikke skal helt til Avedøre, Store Hus, eller Frihedens butikscenter. Det eneste vi har er mega meget motorvejsstøj.
Uno Apold | 05-09-2022 12:59:42
Strandskadevej 9, 9
2650 Hvidovre
Hvor skal SMV virksomhederne være?
Hvor skal SMV virksomhederne være når vi bliver smidt ud af vores område på Strandskadevej? Vil Hvidovre SMV Virksomheder?

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.