Forlængelse af dispensation til lørdagsarbejde på Holmegårdsskolen

Byggeri |

Dispensationen meddeles i henhold til §§ 8 og 28 i Forskrift for Bygge- og anlægsaktiviteter Støj, støv og vibration af den 25. september 2018.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
8. februar 2022 til 8. marts 2022
calender Frist for høringssvar
8. marts 2022