Forlængelse af dispensation til lørdagsarbejde på Holmegårdsskolen

Byggeri |

Dispensationen meddeles i henhold til §§ 8 og 28 i Forskrift for Bygge- og anlægsaktiviteter Støj, støv og vibration af den 25. september 2018.

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
8. februar 2022 til 8. marts 2022
calender Frist for høringssvar
8. marts 2022