Afgrænsningsrapport for miljøvurdering for vandløbsregulativ til Harrestrup Å

Miljøvurdering, VVM og natur |

Miljøvurderingen er forarbejde til at de 8 kommuner har valgt at udarbejde et fællesregulativ af hele Harrestrup Å-systemet.

Mere præcist, er der sendt et afgrænsningsnotat for miljøvurderingen til relevante myndigheder. I medio februar 2022 vil der blive en offentlighedsfase, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til miljøvurderingen og dermed det reviderede afgrænsningsnotat/-rapport, som er en del af grundlaget til at kunne revidere og sammenlægge de 8 vandløbsregulativer til et fælles regulativ for Harrestrup Å.

Eventuelle spørgsmål til afgrænsningsnotatet eller den kommende miljøvurdering kan sendes til miljo@hvidovre.dk.

Frist for spørgsmål er mandag d. 29. november 2021. Planens retslige grundlag er vandløbsloven.

Miljøoplysninger indhentet af myndigheder til brug for sagens behandling, er til rådighed for offentligheden og berørte myndigheder. Oplysningerne er til rådighed på offentlige tilgængelige datakilde som arealinfo m.v. Danmarks Arealinformation (miljoeportal.dk)

exclamation Info om høringen
hear Høringstype
Miljovurdering-VVM-og-Natur
daytime Høringsperiode
18. november 2021 til 29. november 2021
calender Frist for høringssvar
29. november 2021
chat-svar Høringssvar
0
hear Relaterede Materialer

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.