Afgørelser vedr. sløjfning af drængrøft mellem Nordholmen 2 og 4 samt opførsel af koldhal

Miljøvurdering, VVM og natur |

Hvidovre Kommune har i forbindelse med planlagt bygge- og anlægsarbejde på adressen Nordholmen 4, behandlet ansøgning om tilladelse til sløjfningen af drængrøft mellem ejendommene på adresserne Nordholmen 2 og Nordholmen 4. Da projektet sammen med en planlagt opførsel af en koldhal på Nordholmen 4, er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, har kommunen samtidig behandlet en ansøgning om screeningsafgørelse iht. miljøvurderingslovens bestemmelser. Hvidovre Kommune har på baggrund af ansøgningerne truffet afgørelse om tilladelse til at sløjfe drængrøfterne og afgjort at projektet ikke er omfattet miljøvurderingspligt. Klageperioden for begge afgørelser er 4 uger, hvorfor klagefristen er den 10. november 2021.

Afgørelserne inklusive klagevejledning kan tilgås via nedenstående links:

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 36 39 35 82 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

exclamation Info om høringen
hear Høringstype
Miljovurdering-VVM-og-Natur
daytime Høringsperiode
14. oktober 2021 til 10. november 2021
calender Frist for høringssvar
10. november 2021
chat-svar Høringssvar
0
hear Relaterede Materialer

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.