Afgørelser vedr. sløjfning af drængrøft mellem Nordholmen 2 og 4 samt opførsel af koldhal

Miljøvurdering, VVM og natur |

Hvidovre Kommune har i forbindelse med planlagt bygge- og anlægsarbejde på adressen Nordholmen 4, behandlet ansøgning om tilladelse til sløjfningen af drængrøft mellem ejendommene på adresserne Nordholmen 2 og Nordholmen 4. Da projektet sammen med en planlagt opførsel af en koldhal på Nordholmen 4, er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, har kommunen samtidig behandlet en ansøgning om screeningsafgørelse iht. miljøvurderingslovens bestemmelser. Hvidovre Kommune har på baggrund af ansøgningerne truffet afgørelse om tilladelse til at sløjfe drængrøfterne og afgjort at projektet ikke er omfattet miljøvurderingspligt. Klageperioden for begge afgørelser er 4 uger, hvorfor klagefristen er den 10. november 2021.

Afgørelserne inklusive klagevejledning kan tilgås via nedenstående links:

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 36 39 35 82 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Info