Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Miljø og klima |

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. februar 2022

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Virtuelt informationsmøde om projektet d. 12. januar 2022

Der holdes et informationsmøde om projektet, med deltagelse af Energistyrelsen, Hvidovre Kommune og projektudvikleren HOFOR. Mødet blive holdt virtuelt onsdag d. 12. januar kl. 19:00.

Et link til informationsmødet kan findes her: https://www.hofor.dk/aflandshage.  

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor vi forholder os til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet og om Energistyrelsen kan meddele en § 24-godkendelse af miljørapporten efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis miljøkonsekvensrapporten godkendes, skal opstiller ansøge om en etableringstilladelse efter VE-loven til anlægget på havet. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når miljøkonsekvensrapporten er godkendt og en ansøgning er modtaget.

 

Miljøkonsekvens og høringssvar til miljøkonsekvensrapport: Havvindmøller og projekter i pipeline | Energistyrelsen (ens.dk)

Print