Dispensation til Holmegårdsskolen vedrørende bygge- og anlægsarbejder

Byggeri |

Dispensationen gives jf § 8 og 28 i Forskrift for Bygge- og anlægsaktiviteter Støj, støv og vibration af den 25. september 2018.