Høring af råd

De høringsberettigede råd i kommunen høres i politiske sager indenfor deres område, før der træffes beslutning i kommunalbestyrelsen og de politiske fagudvalg. Dette kan omfatte høringer om forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til børn, unge, handicappede og ældre.

Nedenfor finder du en oversigt over de aktuelle politiske sager til høring samt de tilhørende frister for indsendelse af høringssvar.

Februar

 • Repatrieringsindsatsen (Integrationsrådet)
 • Serviceniveau for børnehandicap 2024 (Handicap- og Psykiatrirådet)

Sagerne sendes i høring den 26. januar 2024 med høringsfrist den 2. februar 2024. Behandles i fagudvalg den 5. februar 2024.

Marts

 • p.t. ingen kendte sager

Sager sendes i høring den 23. februar 2024 med høringsfrist den 1. marts 2024. Behandles i fagudvalg den 4. marts 2024.

April

 • Teknisk løsning af wifi på Krogstenshave Plejehjem (Seniorrådet)

Sager sendes i høring den 20. marts 2024 med høringsfrist den 27. februar 2024. Behandles i fagudvalg den 2. april 2024.

Maj

 • Ældre- og Værdighedspolitik 2024 – 2027 (Handicap- og Psykiatriråd og Seniorråd)

Sager sendes i høring den 26. april 2024 med høringsfrist den 3. maj 2024. Behandles i fagudvalg den 6. maj 2024.

Juni

 • Ældre- og Værdighedspolitik 2024 – 2027 (Handicap- og Psykiatriråd og Seniorråd)

Sager sendes i høring den 24. maj 2024 med høringsfrist den 31. maj 2024. Behandles i fagudvalg den 3. juni 2024.

August

 • Budget 2025 – 2028 (Handicap- og Psykiatriråd, Seniorråd og Integrationsråd)

Sager sendes i høring den 9. august 2024 med høringsfrist den 16. august 2024. Behandles i fagudvalg den 19. august 2024.

September

 • Budget 2025 og overslagsår (Udsatteråd og Handicap- og Psykiatriråd)

Høringssager sendes i høring den 23. august 2024 med høringsfrist den 30. august 2024. Behandles i fagudvalg den 02. september 2024.

Oktober

 • Rammeaftale 2025 – 2026 (Handicap- og Psykiatriråd)
 • Opsamling af tilsyn 2024 (Seniorråd)

Høringssager sendes i høring den 27. september 2024 med høringsfrist den 4. oktober 2024. Behandles i fagudvalg den 7. oktober 2024.

November

 • Ny Udsattepolitik (Udsatteråd og Handicap- og Psykiatriråd)
 • Opfølgning på udmøntning af Handicap- og Psykiatripolitik (Handicap- og Psykiatriråd)
 • Opfølgning på udmøntning af Autismestrategi (Handicap- og Psykiatriråd)

Høringssager sendes i høring den 25. oktober 2024 med høringsfrist den 1. november 2024. Behandles i fagudvalg den 4. november 2024.

December

 • Danmarkskortet (Ankestyrelsens omgørelsesprocent) (Handicap- og Psykiatriråd)
 • Kvalitetsstandarder for sundhed, træning, pleje og bolig 2025 (Seniorråd og Handicap- og Psykiatriråd)
 • Tilsynspolitik 2025 (Seniorråd og Handicap- og Psykiatriråd)

Høringssager sendes i høring den 22. november 2024 med høringsfrist den 29. november 2024. Behandles i fagudvalg den 2. december 2024.