Vores visioner - det regionale perspektiv

I Hvidovre Kommune arbejder vi med en række større strategiske projekter og tiltag, som rækker ud over kommunegrænsen. Vores vision er at være med til at sikre bedre trafikal sammenhæng for borgere og virksomheder i hovedstadsområdet - og at medvirke til at styrke både folkesundheden og den grønne omstilling i Danmark.

 • Nem og hurtig transport for patienter og ansatte på hovedstadens største hospital - og svaret på den massive støj og trængsel i hovedstadsområdet.

  Læs mere
 • Vi samtænker transport og støjafskærmning med lokal produktion af grøn energi, nye boliger og mere natur i fremtidens hovedstad.

  Læs mere
 • I samarbejde med bl.a. virksomheder, HOFOR og andre kommuner arbejder vi for nye stærke energifællesskaber med bl.a. solceller og vindmøller.

  Læs mere
 • Innovation, erhverv og natur på ni nye øer - helt tæt på hovedstaden.

  Læs mere
 • Vand kender ikke grænser. Derfor samarbejder vi aktivt med andre kommuner og myndigheder om stormflodssikring af hele hovedstaden.

  Læs mere