Frister for sagsbehandling - Sundheds- og ældreområdet

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen har på de enkelte sociale sagsområder fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til der skal være truffet en afgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt frist for sagsbehandling på det pågældende sagsområde. Hvis fristen for sagsbehandling ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det gælder fx, hvis det bliver nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Under de enkelte emner fremgår fristerne for sagsbehandling på de enkelte sociale områder. Fristerne er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Luk alle
Åbn alle

Servicelovens § 112

Fire uger

Servicelovens § 116 

Fire uger

Servicelovens §§ 112-113

16 uger

Servicelovens § 116

24 uger

Servicelovens § 112

To uger

Servicelovens § 112

Fire uger

Servicelovens § 112

To uger

Servicelovens § 116

To uger

Lov om specialundervisning for voksne

To uger

Servicelovens § 114

Syv måneder

Servicelovens § 83

Fire uger

Servicelovens § 83

En uge

Almenboligloven

Otte uger

Almenboligloven

Otte uger

Almenboligloven

Otte uger

Servicelovens §84, stk. 1 og § 86, stk. 2

To uger

Lov om trafikselskaber § 11 m.v.

To uger

Servicelovens § 84, stk. 1

To uger

Servicelovens § 84, stk. 2

En til 14 dage

Servicelovens § 86, stk. 1

En uge

Servicelovens § 86, stk. 2

En uge

Servicelovens § 94

Fire uger

Servicelovens § 95

Fire uger

Servicelovens § 112

Fire uger

Servicelovens § 118, stk. 3

To uger

Servicelovens § 119

En til to dage

Servicelovens § 122

To arbejdsdage