Frister for sagsbehandling - Handicap- og psykiatriområdet

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen har på de enkelte sociale sagsområder fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til der skal være truffet en afgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt frist for sagsbehandling på det pågældende sagsområde. Hvis fristen for sagsbehandling ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det gælder fx, hvis det bliver nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Under de enkelte emner fremgår fristerne for sagsbehandling på de enkelte sociale områder. Fristerne er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Luk alle
Åbn alle

Servicelovens § 85

Seks uger

Servicelovens § 96 

Ti uger

Servicelovens § 97

Fire uger

Servicelovens § 100

Ti uger

Servicelovens § 104

Seks uger

Servicelovens § 107

Seks uger

Servicelovens § 108

Seks uger

Serviceloven § 98

Seks uger

Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141

Der er behandlingsgaranti og behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter borgerens henvendelse.

Servicelovens § 102

Seks uger

Servicelovens § 103

Seks uger

Servicelovens § 109

Ophold på krisecentre sker ved direkte henvendelse til krisecenteret.

Servicelovens § 110

Ophold på herberg sker ved direkte henvendelse til herberget.