Frister for sagsbehandling - Børne- og familieområdet

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen har på de enkelte sociale sagsområder fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til der skal være truffet en afgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt frist for sagsbehandling på det pågældende sagsområde. Hvis fristen for sagsbehandling ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det gælder fx, hvis det bliver nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Under de enkelte emner fremgår fristerne for sagsbehandling på de enkelte sociale områder. Fristerne er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Luk alle
Åbn alle

Dagtilbudslovens § 4, stk. 2-3

15 arbejdsdage

Servicelovens § 32 

15 arbejdsdage

Servicelovens § 32A

15 arbejdsdage

Servicelovens § 32 

20 arbejdsdage

Servicelovens § 32 og § 36

20 arbejdsdage

Servicelovens § 36 

15 arbejdsdage

Servicelovens § 41

12 uger

Servicelovens § 42

12 uger

Servicelovens § 44, jf. servicelovens § 83, § 84, stk. 1 og § 86, stk. 2

12 uger

Servicelovens § 45

Fire uger

Servicelovens § 11, stk. 4, nr. 1

Seks uger

Servicelovens § 11, stk. 4, nr. 2

Seks uger

Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1

Seks uger

Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 2

Fire uger

Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3

Fire uger

Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2, § 63, stk. 1, nr. 2 og § 76, stk. 1, nr. 1

14 dage

Dagtilbudsloven

Fire uger

Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4, § 63, stk. 1, nr. 4 og § 76, stk. 1, nr. 2

Fire uger