Frister for sagsbehandling - Beskæftigelsesområdet

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen har på de enkelte sociale sagsområder fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til der skal være truffet en afgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt frist for sagsbehandling på det pågældende sagsområde. Hvis fristen for sagsbehandling ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det gælder fx, hvis det bliver nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Under de enkelte emner fremgår fristerne for sagsbehandling på de enkelte sociale områder. Fristerne er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Luk alle
Åbn alle

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 4

Syv arbejdsdage

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 4

Ti arbejdsdage

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 4

Ti arbejdsdage

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 10

Otte uger

Lov om aktiv socialpolitiks Kapitel 10

0-10.000 kr.: Ti arbejdsdage

Over 10.000 kr.: Tre måneder

Sygedagpengeloven

Ti arbejdsdage

Sygedagpengeloven

15 arbejdsdage

Pensionslovens § 17, stk. 2

Tre måneder

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 142

Seks måneder

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 17, stk. 2

To uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 90-91

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 57

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 67

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 154

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 116

12 måneder

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 48

Tre uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 178-179

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 117

To uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 126

Seks måneder

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 172-174

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175

To uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 149-151

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 161 og § 178

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 164-165

Fire uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 13

Tre dage

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4, § 4 a og § 14

Otte uger