Handicapprisen

Luk alle
Åbn alle

For at kunne modtage handicapprisen, findes en række kriterier:

Link til regulativ for handicappris (pdf)

Hvis du kender nogen, som gør en særlig indsats for borgere med handicap i Hvidovre Kommune, er der mulighed for at indstille dem til Handicapprisen.

Handicapprisen gives til foreninger, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, som er med til at fremme levevilkår, livskvalitet og muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet for borgere med handicap. Prismodtageren skal høre hjemme eller bo i Hvidovre Kommune.

Send din indstilling med forslag til en prismodtager til Center for Handicap og Psykiatri. Husk, at mails med personfølsom information skal sendes via sikker digital post (fx via borger.dk). Skriv "Handicappris" i emnefeltet på mailen. Indstillingen kan også afleveres fysisk i Center for Handicap og Psykiatri, Hvidovrevej 280, 1. sal, 2650 Hvidovre.

Handicapprisen blev uddelt første gang i 2020. Prisen uddeles hvert andet år (lige år) på FN’s internationale handicapdag den 3. december.

Bedømmelsesudvalget udpeges af Kommunalbestyrelsen. Udvalgsmedlemmerne består af:

  • Formand: Anders Wold Andresen (F)
  • Medlem: Silas Fisker (C)
  • Medlem: Amanda Irina Larsen (A)
  • Bente Weinreich (medlem af Handicaprådet)
  • Helle Hansen (medlem af Handicaprådet)

Se nuværende medlemmer af Handicaprådet

2022: Hvidovre Avedøre Rideklub handicapridning
2020: Hvidovre Basket All Star Junior holdet