Hvidovre tilslutter sig samarbejde om et bedre havmiljø

September |

Hvidovre Kommune vil tilslutte sig Øresundsvandsamarbejdet, som arbejder for at sikre en bæredygtig udvikling af Øresund og nu også Køge Bugt.

Samarbejdet består af danske og svenske kommuner og arbejder for en fælles og koordineret udvikling af Øresund, samt for at bevare det marine miljø i Øresund. Denne indsats vil fremover også omfatte Køge Bugt, så havmiljøet i bugten kan blive sundere, biodiversiteten øges og den miljømæssige tilstand forbedres.

- Det giver derfor rigtig god mening for Hvidovre at deltage i samarbejdet med den tilgang, vi har til miljø, klima og biodiversitet. Vi har et ønske om at sikre et endnu bedre havmiljø i Køge Bugt og Øresund, og det gør vi bl.a. ved at identificere de trusler, der er mod havmiljøet, siger Kristina Young, der er formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kommune.

For nylig fik en række kommuner langs Køge Bugt lavet en rapport, der viser, at bugten som økosystem og vandområde ikke er i god tilstand, hverken biologisk eller kemisk. Belastningen af havmiljøet skyldes primært udledning af næringsstoffer til havet (fra fx landbrug og spildevandsrensning) samt råstofindvinding fra havbunden og klapning af slam.

Derfor er det afgørende med et bredt samarbejde om miljøet og naturen i og omkring Køge Bugt, påpeger borgmester Anders Wolf Andresen:

- Et kommunalt samarbejde er nødvendigt for at sikre en bedre miljøtilstand i bugten, for det er nødvendigt, at vi alle bidrager til at rette op på årtiers forsømmelse af havmiljøet. Vi skal arbejde med de forureningskilder, der er årsag til bugtens dårlige tilstand – herunder udledning af kvælstof fra landbruget, udledning af spildevand, massiv råstofindvinding og dumpning af slam, siger han.

Borgmesteren peger også på, at man i Øresundsvandsamarbejdet vil kunne samarbejde om havmiljøet på et solidt fagligt grundlag – noget, han har savnet i den hidtidige debat om Køge Bugt.

- Debatten har indtil nu været lidt præget af holdninger og desværre også forkerte antagelser, og det er ærgerligt, når vi egentlig har samme mål for øje: En forbedring af havmiljøet i Køge Bugt. Derfor ser jeg frem til samarbejdet i den nye ramme, hvor debatten er baseret på et helhedsperspektiv og er fagligt funderet, og hvor der også er plads til at se på visioner og grønne projekter, der kan forbedre havmiljøet, siger Anders Wolf Andresen.

Øresundsvandsamarbejdet er organiseret i et fælles sekretariat i Københavns Kommune.

Et enigt Økonomiudvalg har på sit seneste møde indstillet, at Hvidovre Kommune melder sig ind i Øresundsvandsamarbejdet, og at medlemskabet evalueres efter et år. Beslutningen skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen på det næste møde den 26. september.