Nye principper for skoledistriktsændringer godkendt

Marts |

Hvis der fremover bliver behov for at justere på skoledistrikterne i Hvidovre Kommune, så skal ændringerne leve op til nye reviderede principper. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde.

Nye skoledistriktsændringer skal fremover opfylde to principper:

  • De skal sikre klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse
  • De skal sikre, at børn og forældre ved, hvilken distriktsskole de tilhører i september året før skolestart

Derudover skal der altid være fokus på at sikre trygge skoleveje, så derfor skal administrationen ved eventuelle skoledistriktsændringer afdække, om der er behov for tiltag på de eventuelle nye skoleveje.

- Vi har nu fået to ret enkle principper som rettesnore, hvis der fremover skulle blive behov for at justere på skoledistrikterne igen. Vi har haft et ønske om at gøre principperne så simple og klare som muligt, fordi vi gerne vil have, at de til at forstå – og at de ikke kan tolkes på mange forskellige måder, forklarer Sara Benzon, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Bedre trivsel og læring

Målet med justeringer af skoledistrikter er at sikre bedre trivsel og læring for børnene. Med de nye principper sikres det, at der ikke er for mange børn i klasserne, som det tidligere har været tilfældet på visse skoler. Nu ved man som forældre, at ens barn kommer i en klasse med et sted mellem 21 og 25 kammerater, ligesom det sikrer tryghed i familierne, at de senest i september året før har klar besked om, hvilken skole deres barn skal begynde på.

De nye principper skal således modvirke et stigende pres på skolernes kapacitet og sikre bæredygtige folkeskoler, hvad angår størrelse og elevsammensætning, jf. helhedsplanen for skolevæsnet.

De nye principper for skoledistriktsændringer kommer i lyset af en vanskelig proces i 2022 omkring ændringer af skoledistriktsgrænser. I den forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen, at de gældende principper skulle evalueres og revideres.

På den baggrund har der været gennemført en inddragende proces med Skolekontaktudvalget samt en efterfølgende høring, hvor skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud, BUPL Storkøbenhavn, DLF Hvidovre og Handicaprådet blev inviteret til at komme med input til evaluering af de gældende principper.

På sit møde godkendte Kommunalbestyrelsen også, at administrationen udarbejder et eller flere forslag til et tilpasset søskendekriterie.