Kommunalbestyrelsen sagde ja til en anderledes budgetproces

Marts |

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede på det seneste møde at sætte det lange lys på i en lidt anderledes budgetproces. Baggrunden er det økonomiske pres, der – siden budgetvedtagelsen har vist sig og som forventes at ramme økonomien i de kommende år. Det skyldes bl.a. stigende priser, krigen i Ukraine, stigende udgifter til det specialiserede område og arbejdet med nedbringelse af CO2.
For at undgå pludselige økonomiske opbremsninger besluttede politikerne at sætte gang i en tidlig og åben budgetproces, der over de næste fire år samlet skal give 300 mio. kr. i kassen.

”Det, vi gør nu, er rettidig omhu, så vi ikke risikerer at skulle lave nogle mere akutte besparelser på et tidspunkt. Det kan sammenlignes med, når man derhjemme har måttet bruge af sin opsparing i en periode, fordi nogle ting er blevet dyrere – og så ved man samtidig, at ens barn skal konfirmeres om to år, og at gasfyret også står for at skulle udskiftes. Så er man måske nødt til at ændre lidt på familiens indkøbsvaner for at kunne spare op til konfirmationen. Samtidig vil det også være klogt at investere i en udskiftning af gasfyret med det samme til en grønnere og billigere opvarmningsform, så den økonomiske gevinst kommer om 5-6 år, når lillesøster måske skal konfirmeres”, siger borgmester Anders Wolf Andresen og fortsætter:
”På den samme måde skal vi tænke i langsigtede investeringer så vi holder hånden under det, der giver os værdi i den kommunale velfærd”.

Beslutningen om at igangsætte en lidt anderledes budgetproces blev fulgt op af et temamøde, hvor Kommunalbestyrelsen tog fat på arbejdet med at skabe et økonomisk råderum ved at afprøve et råderumsspil, som KL har udviklet til kommunerne. Kommunalbestyrelsen arbejder nu videre med budgettet, og i starten af maj bliver alle høringsberettigede parter orienteret om status på arbejdet.

På den korte bane fandt Kommunalbestyrelsen veje til at besparelsen i indeværende års drift kunne begrænses til 7 mio.kr. og ikke 20 mio. kr., som oprindeligt indstillet. Det blev besluttet, at de centre, der har den helt borgernære velfærd, Børn og Familier, Skole og Uddannelse, Handicap og Psykiatri og Ældre og Sundhed kun skal bidrage halvt så meget i 2023, som de andre centre. Centrenes forslag til udmøntning af de 7 mio.kr. skal behandles politisk i fagudvalg, økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen til juni.