Byggesager blev behandlet hurtigere i 2022

Januar |

For andet år i træk falder sagsbehandlingstiden på en byggeansøgning i Hvidovre. Det er ikke så lang tid siden borgere og virksomheder i kommunen oplevede lange sagsbehandlingstider. Men flere års arbejde for aktivt at nedbringe sagsbehandlingstiden og samtidig få ryddet op i det efterslæb, der har været, betyder, at tiderne nu nærmer sig de servicemål, som Kommunernes Landsforening, KL, har sat op for kommunernes byggesagsbehandling.

”Både jeg selv og udvalget er rigtigt glade for, at vi nu nærmer os KL’s servicemål for byggesagsbehandlingstider. Det har krævet en stor indsats i vores byggesagsafdeling de sidste to-tre år. Jeg forventer, at vi kan fortsætte det gode arbejde, så borgere og virksomheder oplever en god og effektiv behandling af deres byggeansøgning,” siger Charlotte Munch, formand for By- og Planudvalget.

I 2022 er der behandlet 171 sager om byggetilladelse til enfamiliehus i Hvidovre. Sagsbehandlingstiden har i gennemsnit været 46 dage, og det er en forbedring på 13 procent i forhold til i 2021, hvor tallene i forvejen var 55 procent bedre end i 2020. Med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for byggetilladelser til enfamiliehuse på 46 dage, nærmer Hvidovre Kommune sig KL’s servicemål på 40 dage.

En del af årsagen til at sagsbehandlingstiden for enfamiliehuse fortsat forbedres er, at Hvidovre Kommune har fokus på at erstatte flere ældre byplanvedtægter med nye lokalplaner, en modernisering, som betyder, at behovet for dispensationer bliver mindre og sagsbehandlingstiden derfor bliver kortere. En stor del af sagerne bliver typisk afsluttet på kortere tid end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det betyder, at mange af ansøgningerne kan behandles som ”hurtigsager”.

”De nye lokalplaner, som vi får i de her år i stedet for byplanvedtægterne betyder, at borgere, der skal bygge hus i et af de områder, der har en ny lokalplan – og som sender os alt det materiale, vi skal bruge og i øvrigt har et projekt, der lever op til lokalplanen, de vil kunne få en byggetilladelse på under en uge – og det er selvfølgelig med til at vores gennemsnitlige sagsbehandlinger falder,” forklarer Charlotte Munch. I den anden ende af skalaen er der sager, der tager lang tid, typisk på grund af behov for dispensationer, og de sager trækker gennemsnitstiden op.

Udvikling fra 2020 og til 2022

 

2020

2021

Udvikling

2022

Udvikling

KL Servicemål

Mål

Gns

Antal

Gns

Antal

2020-2021

Gns

Antal

2021-2022

 

Dage

Dage

Sager

Dage

Sager

%

Dage

Sager

%

Simple Konstruktioner

40

113

55

64

44

43%

41

33

36%

Enfamilieshuse

40

119

183

53

200

55%

46

171

13%

Industri og lagerbygninger

50

483

8

47

6

90%

36

5

24%

Etagebyggeri, Erhverv

55

333

57

109

32

67%

38

35

65%

Etagebyggeri, Boliger

60

157

20

41

29

74%

64

28

-57%

Gns, Alle Kategorier

 

167

323

59

311

65%

46

272

22%