Borgerforslag har ført til nye glaskuber og enkelte steder skift til større kuber

Februar |

Det strømmede ind med forslag i form af sorte prikker på Hvidovre-kortet, da Hvidovre Kommunes Affald og Genbrug i efteråret spurgte brugerne af kommunens borgerportal Deltag Hvidovre om, hvor i deres nærområde de mangler en kube til flasker og glasaffald. 69 forslag til placeringer kom der ind fra borgere.

De mange forslag fra borgerne har indtil videre resulteret i opsætning af nye glaskuber fem steder i kommunen, og så er nogle af de eksisterende kuber udskiftet med større kuber, hvor det viste sig, at der var brug for mere plads til at aflevere glas. Borgerforslag har ført til nye glaskuber på Hvidovre Strandvej ved det grønne område, på Krebsevej, på Kærgårdsvej ved vendepladsen bag Avedøre Station, på Perlevej og på Vojensvej.

”Vi fik virkelig mange forslag, og det er godt, for så har vi haft noget at arbejde med for at få forbedret ordningen. Det er også godt, at tallene peger på, at Hvidovre-borgerne har taget fint imod den nye glasindsamlingsordning, vi indførte i 2022, og at langt de fleste gerne vil gå lidt længere for at aflevere deres glas og flasker”, siger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Kristina Young og tilføjer:
”Nu er der sat flere og enkelte større glaskuber op, og det håber jeg vil betyde, at vi i fællesskab vil aflevere endnu mere glasaffald til genanvendelse”.

Affald og Genbrug er stadig i gang med at gennemgå borgernes forslag og kommer til at sætte flere kuber op, når de enkelte forslag til placeringer er undersøgt. Der er nemlig mange forhold, der skal tages højde for. Blandt andet skal kranbilen, der tømmer kuben, kunne komme til, men uden at blokere for trafikken på vejen, mens den tømmer kuben. Samtidig skal der være en vis afstand til den nærmeste glaskube, så kuberne bliver spredt bedst muligt i kvartererne.

Hvis du oplever glaskuber, der er fyldte, så du ikke kan komme af med dit glas, så kontakt affaldsteamet på affald@hvidovre.dk eller på tlf. 36393639. Du kan læse mere om glasgenbrug og hvilke former for flasker og glasaffald du kan aflevere i kuberne – og du kan se et kort over kubernes placering på kommunens hjemmeside under affald og genbrug.

Fakta indsamling af flasker og glasaffald
I 2021 1305 tons (54,3 kg per husstand)
I 2022 1188 tons (49,4 kg per husstand)