Sagsforløb om Ege Alle skal undersøges grundigt

April |

En enig Kommunalbestyrelse har godkendt, at der skal laves en grundig, juridisk undersøgelse af sagsforløbet med de fældede egetræer på Ege Alle.

Fire borgere på Ege Alle er ved retten blevet dømt for at fælde tre af kommunens træer på vejen, men der har været uenighed om sagens forløb. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen nu at få afklaret, hvad der præcist er sket både før og efter selve fældningen af træerne.

- Jeg tror, der er brug for et rigtig godt kig på, hvad der er op og ned i denne årelange sag. Dels så vi får afklaret, hvad der reelt er sket, men også for at klarlægge, hvad vi som kommune kan lære af forløbet, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at der skal udarbejdes et kommissorium, som skal afgrænse, hvad undersøgelsen skal omhandle, og hvordan den skal tilrettelægges. Undersøgelseskommissoriet skal forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Resultatet af undersøgelsen skal som minimum indeholde en tidslinje med al kommunikation, samt alle beslutninger i administrationen og i Kommunalbestyrelsen. Dette skal kunne sammenlignes med den tidslinje, borgerne kan dokumentere, lyder det i beslutningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte også, at Ege Alles egnethed for egetræer og andre typer af træer skal tages op i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Sagen skal bygge på en faglig vurdering.