Udvalg behandler skoledistriktsændringer

September |

Når Børne- og Uddannelsesudvalget på mandag den 3. oktober skal tage stilling til ændring af skoledistrikterne, så er oplægget i en anderledes form, end ved de modeller der tidligere har været sendt i høring hos forældrebestyrelser i daginstitutioner og i skolebestyrelser.

”Vi har lyttet til de høringssvar samt input på Deltag i Hvidovre, der har ønsket alternative løsninger eller haft relevante opmærksomheder”, forklarer Centerchef for Skole og Uddannelse, René Rasmussen Sjøholm.

Derfor er der lagt op til, at der træffes beslutning om ændring af skoledistrikter for hver af områderne Midt, Vest, Nord og Syd. For hver af de fire områder, er der lagt 1-2 forslag til en ændring af skoledistrikter frem – men også en alternativ løsning, hvis der ikke peges på de foreslåede skoledistriktsændringer.

”Jeg synes, det er et godt udspil, vi har på bordet nu – og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg som udvalgsformand håber, at vi kan samle flertal om i hvert fald de helt nødvendige skoledistriktsændringer i et par af områderne”, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Sara Benzon.

Den endelige beslutning om ændring af skoledistrikter bliver truffet af Kommunalbestyrelsen tirsdag den 25. oktober.

Se dagsorden til udvalgsmøde