Nyt kulturhus i Hvidovre forener bæredygtighed, kunst og historie

September |
Kulturhus Risbjerggaard set udefra Kulturhus Risbjerggaard set udefra

Her er sale og lokaler til foreningslivet, koncerter, det uformelle og tilfældige møde mellem mennesker, teatersal og værksted for Teater Vestvolden og inden længe et nyt spisested. Kulturhusets forskellige rum og funktioner er fordelt over 5 bygningsdele, der er bundet sammen af en cirkelformet foyer med glasparti ud mod en teaterhave med amfi.

Kulturhuset er skabt på baggrund af flere års politiske drøftelser, åbne workshops og borgerinddragelse i Hvidovre, og det har været væsentligt for både borgere og politikere, at en del af den gamle Risbjerggaard ville blive bevaret og indgå i det nye byggeri. Derfor udgør hovedhuset i det tidligere forsamlingshus en del af det i alt 2850 kvadratmeter store byggeri.

Den gamle bygning er bundet sammen med de nye bygningsdele på en måde, så der er tydelig forskel mellem gammelt og nyt, og så der bliver leget med oplevelsen af at være inde og ude.

- Det gamle hovedhus er blevet bevaret, renoveret og nyindrettet, fordi Risbjerggaard spiller en historisk vigtig rolle i forhold til den fælles identitet og udviklingen af kulturlivet i Hvidovre, og fordi det er mere bæredygtigt at bruge eksisterende bygninger end at opføre nyt, siger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kristina Young.

Fokus på bæredygtigheden i Kulturhus Risbjerggaard slår også igennem i konstruktion og valg af materialer og teknologi. Kulturhuset er opført i træ, der er bl.a. valgt materialer og tekniske løsninger, der kan minimere CO2-udledning, energi- og vandforbrug samtidig med, at der har været opmærksomhed på et godt indeklima med akustik, lys og luft. Uden for er parkeringsarealet sænket en halv meter, så det kan bruges til opsamling af regnvand ved skybrud.

- På den måde er Kulturhus Risbjerggaard et referencebyggeri for fremtidens bæredygtige kulturhuse, og vi er glade for, at Realdania har støttet byggeriet, så vi kan være med til at inspirere til den grønne omstilling i byggebranchen, pointerer Kristina Young.

Også Statens Kunstfond har ydet støtte til Kulturhus Risbjerggaard – nærmere betegnet til den kunst, som er en integreret del af huset. Det er kunstnerne FOS og Anders Bonnesen, der har skabt henholdsvis skulpturer opsat på vægge ude og inde og gulv-belægning med digt-strofer af bysbørnene Michael Strunge og F.P.Jac.

- I Statens Kunstfond samarbejder vi gerne med modige og ambitiøse kommuner som Hvidovre, der både har blik for, hvor vigtigt det er at tænke kunsten ind meget tidligt i en byggeproces, og vil gå langt for at sikre kunst af virkelig høj kvalitet. Værkerne af FOS og Anders Bonnesen er blevet en uadskillelig del af det nye kulturhus og sender et tydeligt signal om, at her er et sted for kunst og kultur. Vi håber, at kunsten i sig selv vil inspirere besøgende til at gå på opdagelse – både inden for og uden for huset, siger Henrik Jørgensen Statens Kunstfond.

Program for indvielsen af Kulturhus Risbjerggaard findes på hjemmesiden risbjerggaard.hvidovre.dk