Nu skal der opstilles kandidater til Frivillighedsrådet

Oktober |

Hvert år giver Hvidovre Kommune økonomisk støtte til en lang række projekter og tiltag, der har et socialt fokus. Det kan være foreninger, som ønsker at skabe aktiviteter for en særlig målgruppe, fx personer med kronisk sygdom eller handicap, udsatte børn, unge og familier eller ældre. Det kan også være en aktivitet, der generelt bare skal bringe mennesker sammen – om fællesspisning, kortspil, musik, sport, oplevelser – bare der er et socialt formål. Det er Ældre- og Sundhedsudvalget, der tager den endelige beslutning om, hvilke tiltag der skal have støtte, men med til at hjælpe sig har udvalget Frivillighedsrådet, som indstiller egnede projekter til politikerne.

Kunne I i jeres forening tænke jer at have en plads til Frivillighedsrådet og dermed få indflydelse på fordelingen af midler fra § 18-puljen i perioden 2023-2026? Så er det nu, I skal melde jer til som kandidat til rådet. Der er frist for at melde foreningen ind som kandidat den 31. oktober, og selve valget finder sted den 23. november.

Der skal vælges syv lokale foreninger, og det skal alle være foreninger, som på en eller anden måde udfører frivilligt socialt arbejde. Det kan både være aktiviteter, der fremmer fællesskaber, humanitære tiltag, tilbud inden for sport, spejderliv, musik eller kunst rettet mod særlige målgrupper. Det kan også være tilbud eller foreninger, der generelt har fokus på bestemte patient- eller aldersgrupper.
På hvidovre.dk kan du læse mere om kriterierne for at stille op til Frivillighedsrådet og om, hvordan I tilmelder jeres forening som kandidat.

§ 18-puljen til frivilligt socialt arbejde er på 1 mio. kroner om året, og Frivillighedsrådet mødes typisk i maj og november for at behandle de ansøgninger, der er kommet fra foreninger, der søger om støtte.