Ny centerchef for Sundheds- og Ældreområdet

November |

Mette Odgaard Holck er ny centerchef for Sundheds- og Ældreområdet i Hvidovre Kommune. Ansættelsen blev godkendt af Økonomiudvalget i mandags. Den ny udpegede centerchef har været konstitueret centerchef siden maj 2022.

Mette Odgaard Holck er 43 år. Hun er kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, og har før hun kom til Hvidovre Kommune som souschef i Centerfor Sundhed og Ældre i 2018 bl.a. arbejdet som specialkonsulent i Sundheds- og Ældreministeriets afdeling for ældreområdet og det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Mette Holck har tidligere arbejdet i Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden og i Ballerup Kommune.

”Det er med stor glæde, at jeg kan byde Mette velkommen som chef for Center for Sundhed og Ældre. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil få stor betydning for Hvidovre Kommune og den fortsatte udvikling af vores ældre- og sundhedsområde, at vi med Mette får en chef, der både har erfaring og forståelse for de allerede kendte kommunale opgaver og med de opgaver, vi, som kommune, kommer til at varetage i de kommende år”, siger direktør for børne- og velfærdsområdet Susan Bjerregaard.

I Center for Sundhed og Ældre har Mette Odgaard Holck først som souschef, så som konstitueret centerchef haft ansvaret for ældreområdet med plejehjem, hjemmepleje, sygepleje og visitation og for sundhedsområdet med sundhedscenter, forebyggelse og genoptræning. Det arbejde ser hun frem til at fortsætte, og Mette Odgaard Holck ser især to store opgaver, der kommer til at fylde i de kommende år:

”Vi skal have bygget nye plejeboliger og tænkt klogt om, hvordan plejehjemsområdet skal se ud i fremtiden, så det passer til de borgere, der skal bruge plejehjemmene. Det andet område er den tidlige indsats og rehabilitering, hvor der er stort potentiale, som vi fortsat skal arbejde på at forløse. Heldigvis har vi et virkelig godt samarbejde med vores politikere, og det betyder, at vi sammen kan arbejde for at gøre det bedst mulige for borgerne på sundheds- og ældreområdet,” siger den nye centerchef.

Mette Odgaard Holck bor i Vallensbæk med sin mand og deres to døtre på 12 og 16.