Nu bliver 7 mio. årlige rejser i hovedstadsområdet mere miljøvenlige – Movias linje 1A skifter til el

Juni |

Der er godt gang i den grønne omstilling af Movias busdrift, og nyeste tiltag er indsættelsen af 30 miljøvenlige elbusser på linje 1A. Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Buslinje 1A er en af hovedstadsområdets mest benyttede, og omstillingen for denne linje alene betyder en grønnere rejse for estimerede 7 mio. årligt rejsende. Skiftet til elbusser sker søndag 26. juni 2022.

Med omstillingen til elbusser på linje 1A tager Københavns, Hvidovre, Frederiksberg og Gentofte Kommuner et stort skridt på vejen mod grøn offentlig transport for et bedre miljø, bedre trafik og bedre by.

Med de nye eldrevne busser kommer buslinje 1A til at køre emissionsfrit - det vil sige uden udledning af CO2 og lokal luftforurening fra bussens motor - og det vil desuden få betydning for selve køreoplevelsen, da elbusserne støjer mindre og er mere behagelige at køre i for både kunder og chauffører.

Elbusserne på linje 1A giver Københavns, Hvidovre, Frederiksberg og Gentofte Kommuner en samlet årlig CO2-besparelse på 2.300 tons. Dermed bidrager de fire kommuner samt Movia til at indfri målsætningen om en national CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030.

Citater

"Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at gøre København mere grøn. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan sætte strøm til en af vores mest populære buslinjer. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for at få renere luft i byen. Vores grønne elbusser binder efterhånden København sammen på kryds og tværs og gør hver dag livet lettere for københavnerne", siger Københavns Kommunes overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S)

"Frederiksberg skal være CO2-neutral senest i 2030, og vi arbejder målrettet på at skabe mindre CO2-udledning ved at satse på el. Derfor er det endnu et skridt i den rigtige grønne retning for os alle, når linje 1A overgår til at køre på el. Vi arbejder fokuseret videre, så alle vores busser i den kollektive trafik er omstillet med udgangen af 2025", siger Frederiksberg Kommunes borgmester Michael Vindfeldt.

"Det er virkelig stort og vigtigt, at linje 1A her fra sommerferien bliver omlagt til en både miljø- og støjvenlig drift. Den bæredygtige omstilling af transportområdet er afgørende for - og passer utroligt godt med - vores ambitiøse klimamål i Hvidovre Kommune, og den klimaplan, vi vedtager senere i år", siger Kristina Young, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kommune

"I Gentofte glæder vi os til udskiftningen af busserne på linje 1A, da de både støjer mindre og er CO2-fri, når de kører. Transportsektoren er et vigtigt håndtag at dreje på frem mod vores nye mål om en 90 pct. reduktion i CO2-udledning inden 2030. Med de nye eldrevne busser håber jeg, at vi kan lokke flere til at lade bilen stå og tage bussen på arbejde i stedet", siger Gentofte Kommunes borgmester Michael Fenger

"Vi er godt i gang med at omstille den kollektive trafik til en ny grøn fremtid, og ved udgangen af 2022 vil der køre 337 elbusser og en brintbus i Movias område. Det svarer til 25 pct. af Movias busser. Og det er vi enormt stolte af - også fordi elbusserne støjer mindre, og de er rare at køre i for både kunder og chauffører", siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.

Fakta

Buslinjen 1A - som kører gennem Københavns, Hvidovre, Frederiksberg og Gentofte Kommune - bliver omstillet søndag 26. juni 2022 til elbusdrift. 

Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab udbyder busdriften for linje 1A. Operatøren Umove overtager driften fra Arriva og har opgaven med at køre busserne på linjen. 

Omstillingen til el reducerer udledning af CO2 på linje 1A med ca. 2.300 tons om året (udledning af CO2 er opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet).

Der er god fart i den grønne omstilling af Movias busdrift. Ved udgangen af 2022 vil 337 elbusser og en brintbus kører i Movias område. Det svarer til 25 pct. af Movias busser. 

I alt kører otte forskellige busoperatører med elbusser for Movia: Anchersen, Arriva, DitoBus, Keolis, Kruse Nobina, TideBus og Umove.

Movias miljøregnskab for 2020 viser, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 pct. Det samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct. 

Miljøegenskaber ved elbusteknologi

  • Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange mere energi til fremdrift end en elbus.
  • Elbusser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang.
  • Elbusserne kører 100 pct. på elektricitet.
  • Busserne er udstyret med et fyr til kabineopvarmning, som anvender et fossilfrit brændstof