Der er bedre halfaciliteter på vej

Januar |

Det er en udfordring, at de lokale idrætsklubber ikke kan få nok tider i de kommunale haller til alle de medlemmer, der gerne vil være aktive. Sådan lyder det fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, efter en håndboldtræner i sidste uges Hvidovre Avis fortalte om klubbens udfordringer med træningstider til kl. 22.50 på en hverdagsaften for piger på 17-18 år. Det må kunne gøres bedre, lød det, og det anerkender udvalgsformanden.

- Vi har et ønske om, at endnu flere af vores borgere skal være fysisk aktive, og gerne i det lokale foreningsliv. Og så nytter det jo ikke, at idrætsklubberne ikke kan få tilstrækkelig haltid til deres medlemmer. Det er en udfordring, vi er opmærksomme på og allerede arbejder aktivt på at løse, siger Kenneth Bak (C), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Derfor blev der allerede på budgettet for 2020 afsat i alt 41 millioner kroner til at bygge to nye haller ved henholdsvis Risbjergskolen og Langhøjskolen. Der er afsat 800.000 kroner i år til projektering af hallerne, og 20 millioner kroner hvert af de følgende år til selve byggeriet af hallerne.

De nye haller vil kunne bruges af det lokale idrætsliv uden for normal skoletid, og de vil derfor kunne bidrage med mange flere haltimer til foreningerne.

- Vi har en stor opgave i at sikre, at faciliteterne for det lokale idrætsliv er gode og tilstrækkelige, så de ikke bliver en barriere for at få flere med i foreningslivet. Får vi flere med, så styrker vi ikke bare sundheden men også sammenholdet i byen, for foreningslivet er en fantastisk kur mod ensomhed. Personligt kunne jeg godt tænke mig, at vi også så på muligheden for at få lavet en multihal i kommunen, som kunne sikre endnu mere plads til idrætsklubberne, siger borgmester Anders Wolf Andresen (F).

De nye haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen forventes færdige i 2024.