Forældre kan stille spørgsmål om skoledistriktsændringer

August |

Børne- og Uddannelsesudvalget sendte mandag den 15. august fire modeller til ændring af skoledistrikter i høring hos forældrebestyrelser i institutioner og skoler og hos de relevante faglige organisationer.

De fire modeller er i høring til den 9. september, og de høringssvar der kommer ind, bliver taget med i en efterfølgende politiske behandling af skoledistriktsændringerne henimod beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. oktober.

Er du forælder til et kommende eller nuværende skolebarn i Hvidovre – eller har almindelig interesse for skoledistriktsændringerne, kan du på kommunens digitale borgerportal ’Deltag Hvidovre’ orientere dig om de fire modeller og læse ’Ofte stillede spørgsmål og svar’ om modeller, tidsplan og proces for skoledistriktsændringer.

”Det er et omfattende materiale, der nu er sendt i høring blandt forældrebestyrelser og organisationer. Derfor har vi valgt også at lægge det ud på ’Deltag Hvidovre’-portalen for at give forældre mulighed for at få svar på faktuelle spørgsmål om de fire modeller og om tidsplanen og processen for skoledistriktsændringerne”, siger direktør Susan Bjerregaard.
På deltag.hvidovre.dk kan du, før du stiller dit spørgsmål – læse de spørgsmål, der allerede er besvaret – og svarene på disse.

Udover muligheden for at få svar på spørgsmål om de forslag til skoledistriktsændringer, der nu er sendt i høring, holder Hvidovre Kommune borgermøde om skoledistrikts-ændringer onsdag den 31. august kl. 19-20.30. Mødet holdes i Kometen, Hvidovrevej 280. På mødet kan du høre om baggrunden for de skoledistriktsændringer, der nu er lagt frem, og der vil være mulighed for at kommentere på forslagene og stille spørgsmål om modellerne og processen.

”Vi lytter til alle de tilkendegivelser, input og kommentarer, Hvidovres forældre kommer med i denne tid frem til, at vi som Kommunalbestyrelse skal træffe en endelig beslutning om en nødvendig ændring af skoledistrikterne. Derfor håber både Børne- og Uddannelsesudvalget og jeg, at mange vil møde op til borgermødet i Kometen”, siger udvalgsformand Sara Benzon.

Du finder siden med spørgsmål og svar om distriktsændringerne her: Deltag Hvidovre