Hvidovre Kommune får et udsatteråd

April |

Kommunalbestyrelsen godkendte beslutningen om at nedsætte et udsatteråd. Rådet skal give socialt udsatte borgere et talerør, og skal desuden rådgive Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål om udsatte-området og høres i relevante sager.
”Det er godt, at vi nu også her i Hvidovre får et udsatteråd, hvor nogle af de borgere, vi ikke så tit hører fra, har mulighed for at komme til orde”, siger formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Silas Fisker.
Udsatterådet får 10 medlemmer, syv borgere, som er en del af målgruppen og tre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Målgruppen af socialt udsatte defineres i denne forbindelse som borgere, der har udfordringer med misbrug, sindslidelse, prostitution, fattighed, ensomhed eller hjemløsning.
Når der er udarbejdet vedtægter for det nye råd, og de 10 medlemmer af rådet er fundet og udpeget, skal rådet konstituere sig.
Udsatterådet bliver nedsat for perioden 2022-2026, de politisk udpegede medlemmer bliver valgt for en 4-årig periode, mens de syv udsatte borgere vælges for to år.
Rådet skal evalueres efter to år.