Styrelsen for Patientsikkerhed holder øje med høj smitte i Hvidovre

November |

Hvidovre ligger lige nu sammen med andre kommuner på Vestegnen i den kedelige ende af skalaen, når det gælder antal smittede med corona-virus. I løbet af de sidste to uger er smitten steget meget i Hvidovre, og incidens-tallet den 11. november var over 600 for hele kommunen. I Strandmark Sogn er incidensen helt oppe på 900, og det påvirker bl.a. skolerne i området – Engstrandskolen, Langhøjskolen og Dansborgskolen.
Opgørelser over de smittedes alder viser, at det netop er skolebørn og deres forældre, som udgør den største gruppe af corona-ramte i Hvidovre lige nu, og Hvidovre Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen af smitte på skolerne. Indtil videre har det ikke været nødvendigt at lukke skoler eller sende hele klasser hjem, sådan som det er sket i andre kommuner. Det skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at smitten på skolerne er under kontrol, fordi man på skolerne allerede i et stykke tid har været opmærksomme på ikke at blande klasser. Der er desuden ekstra opmærksomhed på hygiejne, afstand osv. – både blandt elever og ansatte på skolerne, og både i undervisningen og i pauserne.
- Skolerne opfordrer familierne til at blive testet og at holde fast i de gode corona-vaner, og jeg vil gerne kraftigt opfordre til, at alle andre også lader sig teste hyppigt, og at dem i Hvidovre, som endnu ikke er vaccineret, bliver det så hurtigt som muligt, siger borgmester Helle Adelborg. – Vi har tidligere i pandemien vist, at vi i Hvidovre er gode til sammen at få presset smitten ned, og nu skal vi gøre det igen ved fælles hjælp.
I Hvidovres daginstitutioner oplever man også smitte – dog langt fra så høj som på skolerne. Også her fortsætter den gode praksis i forhold til hygiejne, afstand, rengøring, afspritning osv., og der er også flere institutioner, hvor forældre stadig afleverer og henter deres børn udenfor. Mange steder foregår en stor del af de pædagogiske aktiviteter med børnene også udenfor.
På plejecentrene og i Hjemmeplejen er der kun ganske få smittede blandt medarbejdere og borgere. Her bliver de ansatte fortsat testet hyppigt, og på plejecentrene og i botilbud skal besøgende – undtagen nære pårørende - nu have corona-pas for at komme ind.
Coronapasset bruges også i bl.a. kulturelle sammenhænge, hvor der holdes større arrangementer, og kommunens Center for Kultur og Fritid har orienteret foreningerne i Hvidovre om de nye regler og samtidig opfordret til at holde fast i de gode corona-vaner. Fx skal man vise coronapas ved indendørs arrangementer med flere end 200 deltagere og udendørs arrangementer med flere end 2000 deltagere.
Valget på tirsdag den 16. november bliver afviklet med stort fokus på hygiejne og afstand, så alle trygt kan komme og stemme på Hvidovres valgsteder. Vælgere, som er så uheldige at være smittet med corona på valgdagen, kan stemme udenfor. På hvidovre.dk findes information om, hvordan dette foregår.