Det nye ældreråd er valgt

November |

Efter nytår træder 7 medlemmer ind i Hvidovre Ældreråd. De syv blev valgt ind ved valget til ældrerådet den 16. november. Der var genvalg til 3 nuværende medlemmer, deriblandt ældrerådets nuværende formand, Jørgen Nygaard.
De nye medlemmer er Annette Kou, Ebbe Bay, Rene Tommy Langhorn, Bjarne Agerlin.
De tre medlemmer, der opnåede genvalg til ældrerådet, er Marianne Hviid, Christian Thode og Jørgen Nygaard. Ældrerådet konstituerer sig ved årsskiftet, når det tiltræder og afløser det nuværende ældreråd.
5842 stemte til ældrerådsvalget, det gav en stemmeprocent på 47,4.
Du kan læse mere om ældrerådets arbejde på www.aeldreraadet.hvidovre.dk