Styrket indsats: Sagsbehandlingstider er faldet markant

November |

Det er blevet langt hurtigere at få behandlet sin byggesag i Hvidovre Kommune. Det viser de seneste tal på området. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er tæt ved halveret for enfamiliehuse i forhold til sidste år - fra 119 dage i 2020 til 64 dage i år til (for månederne januar-august). På andre områder er forbedringen betydeligt større, fx for byggeri af etageboliger, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 157 dage i 2020 til 44 dage i år til og med august.

- Vi har gennem lang tid haft et stort fokus på at styrke behandlingen af sager i byggesagsteamet, og det slår nu igennem i sagsbehandlingstiderne. Vi er meget optagede af, at hverken borgere eller virksomheder skal opleve unødvendig lang sagsbehandlingstid, hvis de står med en byggesag, siger Gert Nelth, direktør i Hvidovre Kommune.

I den seneste tid er der ellers offentliggjort forskellige undersøgelser, der viser en længere sagsbehandlingstid i Hvidovre. Undersøgelserne giver dog ikke et retvisende billede af den nuværende situation, da de bygger på tal fra sidste år. Og siden da er sagsbehandlingstiden på byggesager i Hvidovre altså faldet drastisk.

Bygge- og Planudvalget fik forelagt de seneste tal til orientering på sit møde i oktober. Her blev det også oplyst, at halvdelen af byggesagerne typisk er afsluttet på kortere tid end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det betyder, at mange sager bliver behandlet hurtigt, men at der også er sager, som tager lang tid, typisk på grund af behov for dispensationer. De langstrakte sager trækker derfor gennemsnitstiden op.