Minister så på hurtigbus-løsning

November |
Transportminister Benny Engelbrecht får vist den foreslåede linjeføring for BRT-linjen i Hvidovre af Michael S. Daugaard, chef for Vej og Park i Hvidovre Kommune. Transportminister Benny Engelbrecht får vist den foreslåede linjeføring for BRT-linjen i Hvidovre af Michael S. Daugaard, chef for Vej og Park i Hvidovre Kommune.

I fremtiden vil det for mange blive endnu nemmere at komme til Hvidovre Hospital og Avedøre Holme med den kollektive transport. I hvert fald hvis planen om en såkaldt BRT-linje – en hurtigbus med egen bane – bliver til virkelighed.

BRT-linjen skal gå fra Gladsaxe i nord til Avedøre Holme i syd, og i Hvidovre vil den køre langs Avedøre Havnevej med en afstikker til Friheden Station. Den vil erstatte den nuværende bus 200S.

Onsdag lagde transportminister Benny Engelbrecht vejen forbi Hvidovre for at se det planlagte stop ved Hvidovre Hospital – en placering, som ifølge ministeren giver god mening. Hvidovre Hospital gennemgår nemlig lige nu en markant udvikling, der blandt andet omfatter en ny samlet akutmodtagelse og udvidelse af hospitalets kapacitet. En BRT-station ved hospitalet giver derfor god mening, når der etableres en ny hovedindgang til hospitalet lige ud mod Avedøre Havnevej.

Hvad angår Avedøre Holme vil BRT-linjen på kort sigt give en effektiv forbindelse til de mange eksisterende arbejdspladser i området. På længere sigt vil en BRT-linje understøtte etableringen af det nye erhvervsområde Holmene, som vil skabe et markant øget behov for ny højklasset kollektiv trafikbetjening af området.

Stoppene ved Hvidovre Hospital og Avedøre Holme har desuden fået tilsagn om status af såkaldt stationsnærhed, hvilket blandt andet kan medføre nye byggemuligheder i områderne.

Det vurderes, at en hurtigbus på buslinje 200S vil kunne reducere rejsetiden for busserne med op til 20 procent i forhold til trafiksituationen i dag og vil dermed hjælpe til at få flere over i den kollektive trafik.

Hvidovre Kommune har længe arbejdet for at få en metrolinje til Hvidovre Hospital, men det er der desværre endnu ingen konkrete planer om. Hvidovre Kommune vil dog fortsætte arbejdet for en metroforbindelse til Hvidovre Hospital. En kommende metroforbindelse til Hvidovre Hospital vil sammen med den kommende BRT-linje skabe et nyt og vigtigt forbindelsesled med øget tilgængelighed både til både Hvidovre Hospital og Avedøre Holme. Derfor er BRT-linjen en god mulighed for at afhjælpe trængselsproblemerne i kommunen og i hele hovedstadsområdet.

Staten har i infrastrukturaftalen afsat en halv milliard kroner til projektet og det er cirka halvdelen af hvad en BRT-linje koster. En løsning for den øvrige finansiering skal derfor findes, før projektet sættes i gang.