'Grønnebro' bliver hjem for 300-350 mennesker i alle aldre

Marts |

Torsdag den 4. marts afholdt Hvidovre Kommune digitalt borgermøde om forslaget til en ny lokalplan for området på hjørnet mellem Kløverprisvej og Hvidovrevej. Området der i dag bl.a. består af bygningen med restauranten Arti’kok og en parkeringsplads, skal efter planen omdannes til beboelse med ni nye bygninger i forskellige højder og med grønne udeområder.

Ikke dyre boliger

På borgermødet deltog også Ino Dimsits, administrerende direktør i AKF Koncernen, som er det selskab, der har budt ind på området som et boligudviklingsprojekt, og grunden til, at der er blevet igangsat et arbejde med udarbejdelsen af en ny lokalplan og høringsproces.

”Vi bygger boliger, hvor man gerne vil opholde sig og bo. Grønnebro bliver et område for både familier og seniorer. Det bliver ikke dyre boliger”, fortalte Ino Dimsits.

Det nye bæredygtige boligbyggeri har bl.a. energiruder og solceller, ligesom at udgravet jord vil blive genbrugt som rekreative øer i landskabet.
Den højeste bygning på 14 etager vil ligge langs Hvidovrevej ovenpå ALDI, som i samme ombæring vil blive moderniseret efter dagligvarebutikkens nye koncept. Derfra bliver bygningerne trinvis lavere, og i den anden ende af området, mod Svend Aagesens Allé og Hædersdalvej, bliver der bygget i 2½-3 etager.

Området, når det står færdigt, vil bestå af både rækkehuse samt lejligheder til køb og leje og vil indeholde cirka 180 nye boliger, som vil være i varierende størrelse mellem 50-100 m2.

På mødet deltog også Anders Bay Holm fra arkitektfirmaet KANT, der står bag tegningen af det nye område. Han fortalte, at der mellem bygningerne bliver etableret grønne opholdsarealer – og brede passager mellem bygningerne samt god belysning skal gøre det oplagt for cyklister og gående at passere og medvirke til at øge trygheden for beboere og naboer.

Boligblokke skærmer for støjen

Mange beboere fra området tog del i mødet med kommentarer og spørgsmål. En af de bekymringer, som mange udtrykte, var oplevelsen af støj og vibrationer fra jernbanen, som ligger umiddelbart op ad det nye boligområde.

Anders Bay Holm fortalte, at boligblokkene i sig selv vil komme til at fungere som afskærmning for støjen, og derfor bør det ikke vække bekymring. Også Martin Leerbæk Pedersen fra rådgivningsfirmaet WSP, som står bag miljøvurderingen af støj og vibrationer, kunne i sin gennemgang slå fast, at støjen vil ligge under de vejledende grænseværdier for friarealerne og indendørs i boligerne:

”Man skal skelne mellem den vedvarende støj fra trafik og støjen fra fx gennemkørende tog, som er kortvarig. Det er den vedvarende støj, som opleves værst, og derfor er grænseværdierne for den type støj lavere. Projektet her vurderes at kunne leve op til grænseværdierne for de forskellige typer af støj.”

På mødet oplyste Hvidovre Kommune, at projektet kun vil opnå byggetilladelse, hvis grænseværdierne bliver overholdt.

Ingen værdiforringelse

En anden bekymring gik på, om de eksisterende boliger i området vil opleve en værdiforringelse, da de nye bygninger kaster skygger og hindrer udsyn, men det skal man ikke være bekymret for, hvis man skal tro Ino Dimsits:

”Vores erfaring er, at vores byggerier ikke medfører værdiforringelser, men tværtimod meget ofte betyder en øget værdi for de omkringliggende boliger, da området får et stort løft.”

Ikke alle spørgsmål kunne besvares indenfor rammen af de to timer, som mødet varede, og moderator Jakob Karlshøj, som er centerchef for Plan og Miljø i Hvidovre Kommune, opfordrede alle til at afgive deres kommentarer til lokalplansforslaget via høringsportalen, som kan findes på forsiden af hvidovre.dk. Høringsperioden slutter 29. marts, hvorefter de indkomne svar vil blive behandlet.

En endelig lokalplan forventes at kunne besluttes i juni 2021.