Unge i Hvidovre og Rødovre dater, dribler og rapper sig til læselyst

Februar |

Hvordan får man unge til at læse mere? Det skal et nyt fælles projekt i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune undersøge i løbet 2021 og 2022. I projektet UNG:LITT er unge, kunstnere, lokale kulturinstitutioner og bibliotekerne i de to kommuner gået sammen om at udvikle et koncept, der øger læselyst- og fællesskaber blandt elever i 7. og 8. klasse. Målet er at koble litteratur og læsning til forskellige formidlingsformer i kunst- og kulturlivet på nye måder. Projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med godt 620.000 kr., skal munde ud i en video, et digitalt metodekatalog og en temadag. Til sammen skal det være med til at bringe ny viden og idéer videre til bl.a. biblioteker og undervisningsinstitutioner i hele landet. 

Rødovre Kommune har netop afsluttet et pilotprojekt, hvor de unge fx har ”rappet en bog”, lavet et bogomslag af billeder af kunstværker, testet dilemmaer og egen dømmekraft og lyttet til en podcast om driblinger, druk og drengestreger. Til at hjælpe sig har de både haft billedkunstnere, forfattere og professionelle freestyle rappere. I sensommeren 2020 kørte der i Hvidovre et tilsvarende pilotprojekt, hvor bl.a. også ”bog-dating”, film, fælleslæsning med fri association og snak gav de unge nye og gode oplevelser med litteraturen.

- Vi ved, at læsevaner og -kompetencer har betydning for de unges uddannelse, og samtidig giver litteraturen mulighed for at spejle sig og opleve fællesskab – både med dem, man læser OM, og dem, man læser MED. Så det er godt, hvis vi kan puste til læselysten hos flere af vores unge, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Rødovre og Hvidovre er gået sammen om UNG:LITT, fordi bibliotekerne i begge kommuner over en årrække på forskellig vis har arbejdet med børn, unge og læsning. I Hvidovre har man i flere år haft ‘booktalks’ med skoleelever i netop denne aldersgruppe og kender målgruppen godt. I Rødovre findes en populær bogklub for yngre børn, hvor man booster læselysten ved at tage afsæt i emner og interesser.

- I Rødovre ved vi, at vi kan skabe alternative veje til læselyst, og vi er vant til at arbejde ud fra de unges perspektiv i andre dele af vores arbejde. De erfaringer kan nu komme os og de unge til gode. Undersøgelser af børns læsevaner viser, at de læser mindre end tidligere, og derfor er det så vigtigt med det her boost, siger Rødovres borgmester Britt Jensen. 

UNG:LITT bliver tilbudt til 7. og 8. klasser i Rødovre og Hvidovre ud efter sommerferien. Projektet vil omfatte etablering af et unge-ambassadørkorps, udvikling af en samarbejdsmodel for kulturliv, skoler og biblioteker på tværs af kommuner, bogdage, workshops og en festival. De involverede kulturinstitutioner er Kulturhuset Viften, Ejbybunkeren, Heerup Museum, Vestbad, TekX, Teater Vestvolden, Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.