Lokale virksomheder hjælper naturen på vej

December |

Tusindvis af vilde blomster vil til næste år sætte sit præg på erhvervsområdet Avedøre Holme. For nylig blev der fræset over 10.000 m2 jord op, blandt andet langs Jernholmen og Hammerholmen, så den er klar til såning af vilde blomsterfrø i foråret. Det skal være med til at skabe endnu bedre betingelser for biodiversiteten i det store erhvervsområde.

Bag indsatsen står det partnerskab, som Industri- og grundejerforeningen på Avedøre Holme har indgået med Hvidovre Kommune om at gå sammen om at udvikle og forskønne området. Samarbejdet er startet op med virksomhederne på de to veje Jernholmen og Hammerholmen. Her er der lavet forskellige arbejdsgrupper, og én af dem har fokus på at skabe mere biodiversitet.

- Det går tilbage med biodiversiteten i Danmark, og det anser jeg som en lige så stor udfordring som klimaforandringerne. Vi har længe haft fokus på den grønne dagsorden i vores virksomhed, så det giver god mening for os også at brede vores indsats længere ud, og det kan vi med det her partnerskab, siger Kasper Larsen, kommerciel direktør hos KLS PurePrint, som selv har bidraget med over 500 kvadratmeter jord til projektet.

- Det bidrager også til fællesskabsfølelsen i området. Ved at arbejde sammen kan vi finde de bedste løsninger, tilføjer han.

Indtil videre har virksomhederne og kommunen skudt 5 hektar jord ind i projektet. Af disse bliver der sået vilde blomster på cirka 2 hektar, mens omkring 3 hektar braklægges.

For Kim Baltzer fra Delitaste ApS, som også er aktiv i partnerskabet, er det også den fælles indsats, der er afgørende.

- Det er en nem måde at tilslutte sig det gode formål, så man ikke skal stå alene med overvejelserne om, hvordan man bedst kan gøre en indsats for en øget biodiversitet. Det kan måske virke uoverskueligt, hvis man står alene, men her har vi fået skabt et samlet projekt, som er nemt at gå til, siger Kim Baltzer, som derfor opfordrer andre virksomheder i området til at komme med i samarbejdet.

Det har også været på tale at få lavet insekthoteller til området, at opsætte bistader, frugttræer eller måske ugle-kasser, som kan bidrage til en naturlig muse-bekæmpelse.

- Det er svært at sige, hvor det ender. Vi har oplevet en bred tilslutning fra mange virksomheder, men der er plads til flere, og man kan jo bare bidrage med det, man kan. Alle kan gøre noget, men i fællesskab kan vi meget mere, siger Kasper Larsen.

Der er firmaet Baugaarden Living Art, der har stået for fræsningen af de mange kvadratmeter jord, og de er begejstret for initiativet.  

- Det er ret bemærkelsesværdigt, at det lokale erhvervsliv og kommunen går sammen om en stor indsats. Mange steder står man måske lidt alene med ønsket om at gøre noget for naturen, men her vælger man at gå sammen, og det er ret fedt, siger virksomhedens direktør, Heinrich Braun.

Med i pilotprojektet for øget biodiversitet er virksomhederne Delitaste, KLS Pureprint, JD Logistik, IAC Nordic, Chr. Hansen, Cerama, AV Miljø og Hvidovre Kommune, og flere virksomheder har allerede vist interesse for at være med.

Hvis din virksomhed også vil være med, så skriv til Kasper Larsen fra KLS PurePrint på kl@kls.dk

Udover arbejdet med øget biodiversitet har partnerskabet også andre aktiviteter på programmet, blandt andet fælles affaldsløsninger, løsninger på parkeringsudfordringer i området samt samarbejde med TEC om fx praktik. Det er også lykkedes at få opmalet en cykelbane på Hammerholmen.

Hvidovre er i øvrigt også med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, og her er der også fokus på at få virksomhederne med. Blandt andet er målet, at 10% af virksomhederne på Avedøre Holme er i gang med vilde projekter inden for 5 år.