Hvidovre Nord skal sikres mod skybrud

April |

Hvidovre Kommune og HOFOR inviterer på et digitalt informationsmøde den 11. maj 2021 kl. 19-21 grundejerne i Hvidovre Nord til at høre om arbejdet med klimatilpasning og skybrudssikring af området.

Deltagerne vil få inspiration til tiltag, de selv kan klare, som kan afhjælpe problemer med regnvand på deres grund – og de kan bidrage med deres erfaringer og udfordringer med regnvand og skybrud. Deltagerne vil også blive taget med på en ”virtuel byvandring” via Google Street View til lokationer i Hvidovre Nord, der er udpeget som mulige indsatssteder.

- Hvidovre er en by, som ligger lavt, og hvor vandet kan komme ’fra alle sider’. Vand tager ikke højde for naboskel eller afgrænsninger mellem kommunens arealer og borgernes haver. Derfor er det vigtigt at have borgerne med om bord, og jeg ser frem til at høre alle erfaringer, som kan tages med i arbejdet, fortæller borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg, der selv vil deltage på mødet.

Alle grundejere i Hvidovre Nord – området mellem Harrestrup Å og Avedøre Havnevej i østlig/vestlig retning, sydligt afgrænset af Allingvej og i nord ved bygrænsen mod Rødovre – får en invitation til mødet i deres e-boks. Også de lokale grundejerforeninger og medlemmerne af kommunalbestyrelsen er inviteret. Der er også åbent for andre interesserede borgere, der ønsker at give input til, hvordan vi sammen kan sikre os mod regn og skybrud.

Mødet bliver afholdt digitalt, og der vil være et link til mødet i invitationen i e-boks samt på forsiden af hvidovre.dk umiddelbart inden det afholdes. Det kræver ikke tilmelding.

Målet er at få sat fokus på håndtering af vand og høre borgernes synspunkter og ønsker til store og små løsninger, der kan hjælpe vandet de rigtige steder hen. Udover regnvandsopsamling og andre tiltag, man kan gøre på sin egen grund, vil render og bede langs vejene kunne bidrage til bedre trafiksikkerhed og gøre Hvidovre grønnere.

- Vandet er ikke kun en udfordring, men også en ressource, der kan skabe værdi for byen, når det tænkes sammen med ophold i byrummet og en forbedret biodiversitet. Vi i HOFOR glæder os til i tæt samarbejde med Hvidovre Kommune at få skabt gode byrum, der både kan håndtere de stigende mængder regn og samtidig være til gavn for byens borgere, siger Ole Fritz Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR.

Input og kommentarer fra mødet tages med i det videre arbejde med klimatilpasning og skal være med til at danne grundlag for fremtidige klima- og byudviklingsprojekter i Hvidovre Nord og resten af Hvidovre.

Du kan læse mere om, hvad du selv kan gøre på din egen grund på hvidovre.dk/klimatilpasning.

Fakta: Klimaplan for Hvidovre Nord

Skybrudssikring kræver ofte store investeringer og meget anlægsarbejde. Derfor vil vi koordinere arbejdet med fx kloakrenovering og asfaltarbejder, så der ikke skal graves samme sted flere gange. Hvidovre Kommune samarbejder i øjeblikket med Hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR om klimatilpasning for kommunens nordlige område. Skybrudssikringen er allerede begyndt med fx skybrudstunnellen ”Damhusledningen” langs Harrestrup Å. Næste skridt er at kortlægge, hvor der ellers kan opleves problemer med oversvømmelser, når der falder store mængder regn. Alle dele af Hvidovre skal under lup, og senest har området omkring Risbjerg – Svendebjerg fået sin egen plan for håndtering af skybrud.