Borgermøde: Hvordan kan parken i Engstrandslinjen blive mere spændende og samtidig hjælpe vandet væk ved skybrud?

Januar |

Klimasikring fylder meget i disse år, og det er et område, som Hvidovre Kommune har stort fokus på.

Siden 2017 har Hvidovre Kommune i projektet ’Sammen sikrer vi Strandøre mod skybrud’ haft en tæt dialog med beboerne i Strandøre-kvarteret for at skabe løsninger, der kan være med til at sikre området mod oversvømmelser fra skybrud i fremtiden. Det gode arbejde vil vi gerne fortsætte.

Et af de områder er det grønne område i Engstrandlinjen ved Papegøjestien, og for at få flere inputs til, hvordan skybrudshåndteringen kan spille sammen med en gentænkning af det grønne område, inviteres naboer og andre interesserede til dialogmøde.

Dialogmødet finder sted tirsdag 21. januar klokken 17.30 til 19 på Plejecenter Strandmarkshave, Tavlekærsvej 164. På mødet vil der blive fremlagt et skitseforslag, blive svaret på spørgsmål og være tid til debat.

Skitseforslaget bygger på de gode ideer, der kom fra borgerne på ’Gummistøvleturen i Strandøre’ i foråret 2017 og på de efterfølgende workshops i efteråret 2017. Der er herefter arbejdet videre med udformning og beregninger af, hvor meget vand, der kan opsamles i en skybrudssituation, og det er koblet sammen med ønsker til området.

Alle borgere kan komme med holdninger og idéer til forslaget, når der skal skabes synergi med håndteringen af skybrudsvand i Engstrandlinjen.

På dialogmødet kan man fx komme med ønsker til ny beplantning i området eller til hvilke aktiviteter, man ønsker at få mulighed for at lave.

”Vi oplever et stort engagement fra borgerne, når det handler om de her klimahåndteringsprojekter. Jeg ser derfor frem til, at vi får konkrete ideer fra de borgere, der bruger og kender området ved Engstrandlinjen. Vi vil gerne have skabt nye møde- og aktivitetssteder og gøre Strandøre til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve i,” siger borgmester Helle Adelborg, der selv deltager på mødet.

Der vil være en sandwich og sodavand til alle deltagere, og det er også muligt at tage børnene med, som kan hygge sig i et legehjørne, mens mor og far hører om fremtidens klimasikring.

Tilmelding til mødet skal ske på toe@hvidovre.dk senest den 17. januar.