Bibliotek og SFO vil skabe læselyst hos de 8-9-årige

Januar |

Hvidovre Kommune får del i Kulturministeriets læselyst-pulje til et projekt, hvor Hvidovre-Bibliotekerne i samarbejde med SFO’erne på Gungehus- og Frydenhøjskolen skal udvikle rum og initiativer, der kan vække de ældste SFO-børns læselyst.
 - Det er dejligt, at vi har fået penge til det her fællesprojekt om børns læselyst, siger borgmester Helle Adelborg og fortsætter:
 - Hvis bibliotekerne og SFO’erne sammen kan være med til at understøtte arbejdet med at få flere af de børn, der lige har lært at læse til at blive ved, fordi de synes, det er sjovt, så får vi samtidig styrket børnenes mulighed for at klare sig godt i skolen.
Projektet, som HvidovreBibliotekerne på vegne af bibliotekerne og de to skolers SFO’er har søgt penge til, hedder ”Ro på – læselyst i SFO’en” og skal udvikles af bibliotekarer og pædagoger i samarbejde med elever i Gungehusskolens 2. klasser og Frydenhøjskolens 2. og 3. klasser.


SFO-børnene skal involveres
 - For at få vakt børnenes læselyst, vil vi gennem aktiviteter løfte børnenes oplevelser af indholdet i bøgerne for at give dem lyst til at læse mere, forklarer bibliotekschef for HvidovreBibliotekerne Rebekka Kinimond Carlson og fortsætter:
 - Konkret kommer 60 børn til at deltage i ”Ro på! – læselyst i SFO’en. En af grundtankerne i projektet er, at børnene skal involveres i udviklingen af de konkrete aktiviteter, så det bliver spændende og vedkommende for dem.  I forhold til de fysiske rammer, så er der allerede nogle ideer i spil. Én af idéerne er at udvikle de fysiske rammer i SFO’erne, så det bliver nogle oplevelsesbaserede læserum, der også giver børnene mulighed for at finde ro og fordybelse én anden at etablere lytte-stationer, så børnene har let adgang til at lytte til lydbøger.
”Ro på” – læselyst i SFO’en” bliver udviklet i første halvdel af 2020, så det er klar til børnene i skoleåret 2020/2021.
Centerchef for Skole og Uddannelse René Rasmussen Sjøholm ser frem til at se, hvordan projektet kan supplere skolernes arbejde med læsning.
 - Vi har i forvejen et stærkt fokus på at understøtte eleverne i udviklingen af deres læse-kompetencer på kommunens skoler. Derfor er det særligt interessante ved det her projekt, at det er den fritidspædagogiske tilgang, der bliver bragt i spil. Vores SFO’er kan noget ganske særligt i forhold til at skabe nogle anderledes motiverende rammer for børnenes læring, og derfor bliver ’Ro på – læselyst i SFO’en’ spændende at følge.


Læselystpuljen
Læselystpuljen er en del af Kulturministeriets læselystindsats, hvis formål er at styrke børn læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud. Der blev kort før jul uddelt 6,9 mio. kr. til projekter på 35 biblioteker.