Råd og nævn drøftede økonomi og velfærd

Maj |

Torsdag den 2. maj var Hvidovre Kommunes råd og nævn inviteret til møde om Hvidovre Kommunes budget for 2025-2028. Alle interesserede borgere var velkomne til mødet.
Formålet med mødet var først og fremmest at give deltagerne fra råd og nævn viden om kommunens økonomiske situation, så de er klar til at afgive høringssvar, når kommunens direktion sender et budgetforslag i høring i august måned.

Borgmester Anders Wolf Andresen bød velkommen og sagde blandt andet:

”Vi skal vende hver en krone, vi har, fordi vi SKAL have råd til kernevelfærden. Vi skal være sikre på, at børn, ældre og sårbare kan få den hjælp og støtte, de har behov for. Derfor er der nødt til at ske nogle strukturelle forandringer i måden, vi arbejder på i kommunen. Når vi fx fokuserer på at bruge de bygninger, vi ejer, fuldt ud, kan vi opsige de bygninger, vi lejer – og på den måde skaffe midler til kernevelfærd”.

Borgmesteren inviterede kommunens råd og nævn til at byde ind i arbejdet med at omstille måden, der bliver arbejdet med velfærd på:

”Jeg håber, at I vil prøve at gå med ind i den langsigtede tænkning. Lige nu har vi et økonomisk råderum, som kan bruges til langsigtede investeringer i omstilling af velfærden. Jo flere løsninger, vi finder sammen, jo færre trælse besparelser vil der komme i årene fremover. Vi skal bruge de her år til at omstille sammen.”

Kommunaldirektør Jakob Thune understregede borgmesterens budskab med grafer, der bl.a. viste, hvordan kommunens udgifter ikke modsvares af tilsvarende indtægter.

”Det er en stor opgave for Kommunalbestyrelsen at få enderne til at mødes”, konkluderede han.

Deltagerne på mødet blev inviteret til at deltage i gruppe-drøftelser om fire forskellige emner: Digitalisering og velfærdsteknologi, Et liv med selvbestemmelse og værdighed, Tidlig indsats for sårbare børn og unge og Bedre brug af kommunens lokaler.
I tema-drøftelserne kom mange forskellige perspektiver frem, og flere repræsentanter for kommunens råd og nævn tilkendegav, at de gerne ville deltage i arbejdet med at omstille og finde nye løsninger for velfærden i Hvidovre.

Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger går i gang efter sommerferien.
Når budgetforslaget fra Hvidovre Kommunes direktion bliver sendt i høring i starten af august, bliver der samtidig åbnet for, at alle borgere kan komme med kommentarer og input på Deltag Hvidovre.
Kommunalbestyrelsen har 1. behandling af budgettet for 2025 den 3. september og vedtager budgettet endeligt den 8. oktober.