Informationsaften på Hvidovre Ungdomsskoles 10. klassecenter

Januar |

Infoaftenen afholdes i Aulaen i Enghøjhuset, Bødkerporten 1M.

Kom og se 10. klassecenteret, mød dine fremtidige lærere og vores uddannelsesvejleder.

Hør mere om fællesskabet og bliv klogere på obligatoriske fag, studieretninger og valgfag.

Du får også mulighed for at tale med nuværende elever, og du kan få stillet alle de spørgsmål, du har. Vi glæder os til at møde dig!

Din fremtid starter hos os. Læs mere om os på: ung2650.dk (nyt vindue)