Ny rapport om stormflodssikring i fremtiden

Februar |
Bølge på havet Bølge på havet

Beregningerne indgår i forundersøgelsen af stormflodssikring af København. Hvidovre Kommune deltager sammen med København, Tårnby, Dragør, Kystdirektoratet, Sund & Bælt, Transportministeriet, Københavns Lufthavne, Banedanmark, Metroselskabet og DMI i denne forundersøgelse.

I en fælles pressemeddelelse fra de fire kommuner, som er med i forundersøgelsen, siger borgmester Anders Wolf Andresen:

”Rapporten viser med al tydelighed, at vi skal sætte skub i arbejdet med en fælles sikring af hele hovedstadsområdet. En stormflodshøjde på op til fem meter i fremtiden vil jo få konsekvenser for rigtig mange mennesker, både fordi huse, skoler, hospitaler og butikker bliver oversvømmet, men også fordi infrastruktur, som fx metro, lufthavn og kraftvarmeværker bliver sat under vand. Så vi skal handle nu – men vi skal gøre det klogt og finde de gode løsninger, der både muliggør byens fortsatte funktion og samtidig understøtter vores kystnatur og havmiljø. Derfor skal vi tænke i naturbaseret stormflodssikring langs kysterne, hvor vi ikke bare bygger høje diger, men finder naturvenlige løsninger, der også kan sikre en øget biodiversitet.”

Hvis den værst tænkelige stormflod rammer hovedstadsområdet i dag, så vil den maksimale vandstand, der er fysisk mulig, være mellem 2,9-3,9 meter over daglig vande.

Men kigger vi frem i tiden, vil stigninger af havniveauet, betyde at den maksimale vandstand under en tilsvarende ekstrem stormflod i år 2125 kan være steget til 4-5 meter. Dertil kommer påvirkning fra bølger, som skal lægges oveni.

Du kan læse den fælles pressemeddelelse fra kommunerne, se rapporten og få mere information via disse links: