Vejarbejde på Avedøre Holme

September |

Frem til medio november vil der være vejarbejde i og omkring rundkørslen på Stamholmen.

Årsagen er, at der etableres nye busstoppesteder syd for kontorhuset som led i det løft af buslinje 500S, som Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Movia og Region Hovedstaden sammen har besluttet.

Arbejdet gør, at vejbaner i perioder vil være delvist afspærret.

Arbejdet ventes at vare frem til medio november 2023.

Fra december 2023 og et par måneder frem flytter arbejdet frem til højresvingsbanen til Amagermotorvejen i retning mod Amager.

Formålet med arbejdet er at give 500 S sin egen busbane at køre i, og rutens stoppesteder vil blive bygget om til små "stationer" med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation.

Formålet med opgraderingen af linje 500S er at mindske trængsel, og at gøre det attraktivt for flere at transportere sig med bus - fx til og fra Avedøre Holme.

Med 500S vil man også hurtigere kunne komme til Glostrup Station, hvorfra man vil kunne tage letbanen, når efter planen vil stå færdig i 2025. 

Ovenfor er en visualisering af, hvordan projektet vil tage sig ud, når den aktuelle del af vejarbejdet er overstået.