Kloakarbejde på Kløverprisvej

September |

Et større kloakarbejde er gået i gang på Kløverprisvej. Der er opsat midlertidig lysregulering for at regulere trafikken.
Arbejdet forventes at være slut i midten af november.