Varsling om forhøjet vandstand

Oktober |

Opdatering mandag kl. 9.30:

Sandsække: De borgere, der har hentet sandsække på Langhøjskolens parkeringsplads til at beskytte deres boliger før stormfloden, er velkomne til at beholde dem. Sandet i sækkene er almindeligt strandsand og kan derfor godt bruges i fx sandkasser.

Ønsker du at aflevere dine sandsække igen, kan de ske på Langhøjskolens parkeringsplads fra mandag den 23. oktober. Der vil være medarbejdere på pladsen i dagtimerne, og efter arbejdstid kan man følge anvisningerne på skilte på pladsen.

Skulle der være nogen, fx ældre eller andre, som ikke kan transportere sækkene, så hjælper vi gerne. Kontakt i så fald Kurt E. Nielsen på tlf. 2540 5154.

Du kan aflevere dine sandsække ved Langhøjskolen indtil fredag den 27. oktober.

 

Opdatering lørdag kl. 10.35:

Vandstanden er nu på vej ned, og det viser sig heldigvis, at de iværksatte foranstaltninger har haft den ønskede effekt. Vandstandsstigningerne har ikke overskredet de udlagte watertubes, diger eller dæmningen i Harrestrup Å.

Oprydning: Hovedstadens Beredskab er begyndt arbejdet med at fjerne watertuben på Hvidovre Strandvej, og det forventes færdigt sidst på eftermiddagen. Herefter bliver vejen igen åbnet for trafik.

Oprydningen ved Harrestrup Å går i gang kl. 12, og arbejdet forventes færdigt i løbet af lørdag. Der skal fjernes ca. 350 knust beton, som blev brugt til dæmning.

På Hvidovre Havn har nye badestige og den nordlige mole holdt sig stabilt gennem natten. Den sydlige mole har givet sig lidt, men der var allerede planlagt en renovering af den, som går i gang i løbet af november.

Desværre er Hvidovre Bådlaugs private anlæg blevet hårdt ramt. Bådebroen er helt væk, og flere både er sunket.

Sandsække: De borgere, der har hentet sandsække til at beskytte deres boliger, er velkomne til at beholde dem. Ønsker man at returnere dem, vil der i næste uge blive placeret to containere på Langhøjskolens parkeringsplads, hvor man kan aflevere de brugte sandsække. Vi melder yderligere ud, når containerne er opsat.

Sandet i sandsækkene er almindeligt strandsand, så det kan godt genbruges i fx sandkasser. De sandsække, som bliver returneret til kommunen, vil blive tømt på Hvidovre Strand.

Watertuben på Hvidovre Strandvej tømmes lørdag eftermiddag.

 

Opdatering lørdag kl. 8.00:

Status lørdag morgen er, at vandet heldigvis ikke steg så meget, at de opstillede diger, dæmningen og watertubes kom under pres.

Vi melder senere ud, hvornår watertuben og dermed vejafspærringen på Hvidovre Strandvej bliver fjernet.

 

Opdatering fredag kl. 17.15:

Prognoserne fra DMI ser fortsat ud til at holde. Vurderingen er derfor fortsat, at de allerede etablerede afværgeforanstaltninger med diger, watertubes, dæmning og pumper vil være tilstrækkelige.

Aftenen og natten igennem vil medarbejdere fra Hovedstadens Beredskab og Hvidovre Kommune løbende tilse afværgeforanstaltningerne for at sikre, at alt fungerer som det skal.

Akutnumre: Hvis der i løbet af fredag aften og natten til lørdag skulle opstå problemer med eller brud på de opsatte afværgeforanstaltninger så som diger og watertubes, kan man kontakte Hovedstadens Beredskab på telefon 3315 3075.

Oplever du andre farlige situationer som fx nedfaldne grene eller tagplader til fare for andre, så kontakt politiet på telefon 114.

I andre akutte situationer kan du kontakte Hvidovre Kommune ved kommunikationschef Hanne Rasmussen på telefon 51587814.

Blæst: DMI varsler fortsat om kraftige vindstød, så vi opfordrer alle til at sikre løse genstande som fx havemøbler og trampoliner, så de ikke flyver rundt.

Sandsække udlagt ved Hvidovre Havn

 

Opdatering fredag kl. 13.30:

Watertuben på Hvidovre Strandvej er blevet påkørt, så der er gået hul på den. Den er nu ved at blive repareret. 

For at undgå flere påkørsler vil  Hvidovre Strandvej blive spærret senest kl. 14.00.

 

Opdatering fredag kl. 11.30:

Sandsække: Beboere i de berørte områder kan fortsat hente sandsække på parkeringspladsen ved Langhøjskolen, og der er mandskab på pladsen til ved 12-tiden. Herefter kan de berørte borgere hente de resterende sandsække, indtil der ikke er flere tilbage.

Vi henstiller til, at det KUN er borgere i områder, der er i fare for oversvømmelse, som henter sandsække.

Blæst: DMI varsler om kraftige vindstød, så vi opfordrer alle til at sikre løse genstande som fx havemøbler og trampoliner, så de ikke flyver rundt.

Nord for Hvidovre Havn: Der bliver i dag bygget diger med sandsække i de lavtliggende områder ved bunden af Mørtelrenden og på den nordlige del af Hvidovre Havn.

Harrestrup Å: Udløbet fra Harrestrup Å er nu blevet lukket med en dæmning skabt af knust beton, og arbejdet med at pumpe vand væk fra åen går i gang. Målet er at få tømt åen for så meget vand som muligt, inden den forventede regn rammer området fredag.

Arbejdet med at lægge en watertube på forhøjningen langs åen er også gået i gang fredag morgen.

En dæmning i Harrestrup Å skabt at knust beton, som er lavet for at forhindre havvand i at komme ind i Harrestrup Å.

Dæmningen ved Harrestrup Å fredag morgen.

 

Opdatering fredag kl. 8.30:

Sandsække:
Udleveringen af fyldte sandsække fra Langhøjskolens parkeringsplads er i gang igen her til morgen fra kl. 8.00.

Se gode råd fra Hovedstadens Beredskab til, hvordan du kan sikre din egen boligOpdatering torsdag kl.17.05:

Sandsække: Vi udleverer fyldte sandsække på Langhøjskolens parkeringsplads frem til ca. kl. 18 i dag. Herefter vil være der være paller med sandsække, hvor man selv kan tage. I morgen vil vi igen være tilstede og fylde sandsække fra kl. 8.

 

Opdatering torsdag kl. 15.55:

Harrestrup Å: Udover etablering af en dæmning og opsætning af pumper ved Harrestrup Å, bliver der også lagt en watertube ud på forhøjningen ud mod Vigerslevparken. Watertuben skal hjælpe med at beskytte boligerne mod oversvømmelser fra åen, og slutter ved stien, som fører ind til Risbjerggårds Alle. 

Hvis du har en nabo, der kan have brug for hjælp, så opfordrer vi til, at du tilbyder en håndsrækning. Informér også gerne andre i dit kvarter om situationen og muligheden for at følge med her på hvidovre.dk 

 

Opdatering torsdag kl. 13.50:

Harrestrup Å: I samråd med Hovedstadens Beredskab er det besluttet at etablere en dæmning i Harrestrup Å lige syd for Gammel Køge Landevej (på vandsiden af vejen). Dæmningen skal forhindre, at havvandet trænger ind i åen.

Derudover etableres der pumper, som kan pumpe vandet fra åen ud på den anden side af dæmningen, så den forventede regn ikke vil få vandstanden i åen til at stige for meget.

Sandsække: Folk i de berørte områder kan fra kl. 13 torsdag hente fyldte sandsække på Langhøjskolens parkeringsplads.

Har man som beboer på Hvidovre Strandvej ikke mulighed for selv at transportere sandsækkene, kan man henvende sig til medarbejderne fra Hvidovre Kommune på pladsen. Så vil de være behjælpelige med at få dem transporteret til borgernes hjem.

Kl. 18.00 vil Hvidovre Strandvej blive afspærret helt for biltrafik på strækningen mellem Hvidovre Havn og Langhøjskolen (den strækning, hvor der er udlagt watertubes).

Nord for Hvidovre Havn: Med varslet om forhøjet vandstand er der med de nuværende prognoser også en potentiel risiko for oversvømmelser nord for Hvidovre Havn og vest for Mørtelrenden.

Derfor lægger Hvidovre Kommune sandsække ud ved lave steder i terrænet nord for Hvidovre Havn samt for enden af Mørtelrenden i løbet af fredag.

Borgere i de berørte områder kan hente fyldte sandsække på Langhøjskolens parkeringsplads.

 

 

Opdatering torsdag kl. 12:07 om Harrestrup Å:

Hovedstadens Beredskab, Hvidovre og Københavns kommuner har besigtiget området omkring Harrestrup Å, og to løsninger til sikring af boligerne op til åen er nu i spil:

  • Der lægges bigbags (kæmpe sandsække) i å-udløbet for at blokere for indtrængende havvand, og der opsættes pumper for at pumpe vand fra åen ud i havet for at sænke vandstanden i åen.

eller

  • Der udlægges watertubes på forhøjningen ud mod Vigerslevparken for at beskytte de lavtliggende boliger ved åen.

Vi følger fortsat prognoserne fra DMI tæt for at finde ud af, hvilken løsninger der giver den bedste sikring mod oversvømmelse. Vi melder ud, når den konkrete løsning er på plads.

Se gode råd fra Hovedstadens Beredskab til, hvordan du kan sikre din egen bolig

 

 

Opdatering torsdag kl. 11.25:

Torsdag fra kl. 13 kan beboerne på vandsiden af Hvidovre Strandvej på strækningen mellem Strandhavevej og Langhøjskolen hente fyldte sandsække på parkeringspladsen ved Langhøjskolen.

 

 

Oprindelig tekst fra onsdag aften:

DMI har onsdag udsendt et varsel om forhøjet vandstand i bl.a. Køge Bugt.

Ifølge Hovedstadens Beredskab lyder prognosen for den nordlige ende af Køge Bugt (Brøndby, Avedøre og Hvidovre) på en stigning i vandstanden på mellem 1,40 og 1,60 meter.

Hvidovre Kommune arbejder sammen med Hovedstadens Beredskab for bedst muligt at forebygge eventuelle skader ved den forhøjede vandstand.

Derfor vil der torsdag den 19. oktober fra kl. 12 blive udlagt watertubes på Hvidovre Strandvej på strækningen mellem Hvidovre Havn og Langhøjskolen.

Det vil ikke være muligt at køre ud fra grundene, der ligger på vandsiden af strækningen, fra torsdag kl. 12 og indtil vandstanden er faldet igen, forventeligt i løbet af lørdag/søndag.

Det vil heller ikke være muligt at parkere på Hvidovre Strandvej på vandsiden, da watertuben skal lægges på fortovet. Beredskabet har brug for at kunne komme til med deres store køretøjer, og det vil derfor være en stor hjælp, hvis man ikke parkerer på Hvidovre Strandvej.

Hvidovre Kommune er også i tæt samarbejde med Hovedstadens Beredskab og Københavns Kommune om løsninger til sikre området omkring Harrestrup Å. Der bliver meldt ud om disse, når de er på plads.

Både Hovedstadens Beredskab og Hvidovre Kommune følger situationen tæt, da prognoserne fortsat kan ændre sig. Udover blæsten kommer der også regn i perioder i den kommende weekend, og det kan give risiko for såkaldte ’koblede hændelser’, hvor vandet i vandløbene ikke kan løbe ud i havet på grund af den forhøjede vandstand.

Se gode råd fra Hovedstadens Beredskab til, hvordan du kan sikre din egen bolig

Du kan følge udviklingen i vejret på dmi.dk

Læs mere om Hvidovre Kommunes arbejde med stormflodssikring her

På Hvidovre Strandvej vil der torsdag fra kl. 12 blive udlagt watertubes på strækningen mellem Strandhavevej og Langhøjskolen. En watertube er en form for mobilt dige – en stor slange, der fyldes med vand, og dermed fungerer som barriere ved en oversvømmelse.