Borgermøde om udvidelse af Amagermotorvejen

Oktober |

Vejdirektoratet har offentliggjort sin plan for, hvordan Amagermotorvejen skal udvides til 10 spor.

Miljøkonsekvensvurderingen af udbygningsprojektet er netop nu i offentlig høring, og i den forbindelse inviterer Vejdirektoratet til borgermøde om planerne.

Det sker onsdag den 25. oktober 2023 på Hvidovre Gymnasium & HF, Blytækkerporten 2 i Hvidovre.

Borgermødet indledes med åbent hus kl. 16-17, hvor du kan møde fageksperter fra Vejdirektoratet og Sweco.

I tidsrummet kl. 17-19 afholdes et borgermøde, hvor du kan høre mere om udbygningsprojektet og miljøkonsekvensvurderingen, og fremføre spørgsmål og bemærkninger til Vejdirektoratet.

Læs mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside (nyt vindue)