Varsel om kraftig regn – midlertidig pumpestation ved Harrestrup Å

November |

Opdatering kl. 17.00:

Nu er vandstanden i Harrestrup Å under kritisk niveau, og åen kan nu løbe af sig selv igen uden fare for oversvømmelser.

Vi har derfor slukket pumperne ved cykelbroen ved Risbjerggaards Alle, og de vil snarest muligt blive afhentet. Herefter vil der igen være fri passage på både broen og stierne langs åen.

Vi oplever fortsat, at mange riste i vejene er blokerede af nedfaldne blade, så regnvandet ikke kan komme væk fra vejene. Så er du husejer, må du meget gerne tjekke, om risten ved dit hus er fri for blade - og fjerne bladene, hvis den er blokeret. Grundejerne har nemlig pligt til at renholde rendestene og nedløbsristene ved fortovet.

Hvis du ser vand på vejbanen, kan det skyldes blade, som ligger ved ristene. Med en kost kan man prøve at feje det væk.

Hvidovre Kommune har også dagen igennem kørt rundt med slamsuger for at suge vejbrønde rene, og medarbejdere har været på gaden med koste, hvor de stødte på problemer.

 

Opdatering kl. 13.45:

Nu ser det heldigvis ud til, at vandstanden i Harrestrup Å er ved at falde. Vandet er nu under den øverste kant af broen, og vi kan på målere længere oppe ad åen ved fx Ballerup og Islev se, at vandstanden er faldende.

Derfor forventer vi ikke videre stigende vandstand, men følger selvfølgelig stadig situationen tæt.

Hvis situationen ikke ændrer sig, regner vi med at stoppe og fjerne pumperne kl. 17.00, så stien og cykelbroen ved Risbjerggårds Alle igen bliver farbar.

 

Sådan var vandstanden i Harrestrup Å ved cykelbroen ved Risbjerggårds Alle kl. 12:

Billedet viser Harrestrup Å, hvor cykelbroen ved Risbjerggårds Alle krydser den. Vandstanden er meget høj, og vandet er nået helt op til broen.

Opdatering kl. 11.20

Store dele af Haveforeningen Kettehøj ved Kettevej oplever desværre oversvømmelser som følge af det kraftige regnvejr. Hvidovre Kommune har desværre ikke mulighed for at pumpe vand væk fra området.

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis din bolig er ramt af oversvømmelser (åbner i nyt vindue).

Oplever du store oversvømmelser eller andre akutte situationer på vejene, kan du kontakte Hvidovre Kommunes vagthavende på Vej og Park-området på tlf. 21653659. 

Du må også meget gerne give os et praj, hvis du oplever oversvømmelser et bestemt sted i kommunen.

Meld ind via appen Giv et Praj hvor vandet kommer fra (fra kloak eller strømning på terræn), og hvor længe du oplevede oversvømmelsen. Vedlæg også gerne et foto. Du kan også sende det til miljo@hvidovre.dk. Dit input bliver brugt i arbejdet med at gøre Hvidovre klimarobust.

Ved mistanke om, at oversvømmelserne skyldes problemer i det fælles kloaksystem, skal du ringe til HOFOR Drift Spildevand på telefon 3395 3395.

 

Opdatering kl. 11.00:

Hvidovre Kommune har fået en del henvendelse fra borgere, der oplever vand i deres kælder, som kommer op gennem afløbsriste.

Vi kan desværre ikke gøre noget ved det opstigende grundvand. Men man kan forsøge at lægge noget tungt på ristene for at holde vandet nede, så det ikke kommer op i husene.

Vi oplever desuden, at mange riste i vejene er blokerede af nedfaldne blade, så regnvandet ikke kan komme væk fra vejene. Så er du husejer, må du meget gerne tjekke, om risten ved dit hus er fri for blade - og fjerne bladene, hvis den er blokeret.

Se gode råd fra Hovedstadens Beredskab til, hvordan du kan sikre din egen bolig (åbner i nyt vindue)

 

Onsdag aften:

DMI varsler kraftig regn over Sjælland fra onsdag nat og frem til torsdag eftermiddag.

Kraftig regn betyder, at der kan falde mere end 30 mm på 24 timer, og i vores område forventes helt op mod 60 mm regn.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at lavtliggende områder som fx kældre, vejbaner, viadukter samt områder ved søer og åer kan oversvømmes.

Store mængder vand påvirker også trafikken, så kør forsigtigt, nedsæt hastigheden og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. 

Pumper ved Harrestrup Å

De store nedbørsmængder kan medføre lokale oversvømmelser, da jorden flere steder er vandmættet og vandstanden allerede er høj i mange vandløb.

Derfor er der en potentiel risiko for, at der bliver oversvømmelse ved Harrestrup Å, som afleder regnvand fra et stort opland. Cykelbroen over åen ved Risbjerggårds Allé danner nemlig en flaskehals, så vandet stuver op nord for broen.

Derfor har Hvidovre Kommune i samarbejde med Hovedstadens Beredskab etableret en midlertidig ’pumpestation’ ved cykelbroen med fire kraftige pumper. Formålet er at pumpe vandet hurtigt forbi indsnævringen, så det ikke hober sig op i åen.

Vurderingen er, at den løsning vil være nok til at afværge oversvømmelser, men vi følger situationen tæt hele natten.

Oplever du akutte situationer, kan du kontakte Hvidovre Kommunes vagthavende på Vej og Park-området på tlf. 21653659. 

På grund af digernes stand er det ikke muligt at få lagt watertubes ud, som det skete ved den nylige stormflod.

Pumpestationen vil være bemandet natten igennem, og Hvidovre Kommune følger situationen tæt.

Dele af cykelstierne ved Harrestrup Å vil være afspærret på grund af arbejdet. Man kan godt krydse cykelbroen, men der ligger større ledninger på tværs af broen. Man skal derfor bære sin cykel over.

Der vil dagen igennem være medarbejdere på stedet, som man kan spørge til råds.

 

I nedenstående røde områder er der en potentiel risiko for oversvømmelser: