Legat- og fondsuddelinger

November |

Målgruppen for fondene er unge under uddannelse.

hvidovre.dk/legater/ kan du se, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning til legatportionerne.

Det er også her, du kan finde link til ansøgningerne.   

Hvidovre kommune skal modtage ansøgninger elektronisk senest den 15. november 2023.