Starter i marts: Forsøg med afbrænding som naturpleje

Marts |

I marts forventer Hvidovre Kommune at gøre de første forsøg med afbrænding som naturpleje. Det vil foregå på et areal ved Avedøresletten mellem Hvidovre-Avedøre Rideskole i Avedøre Landsby og Vestvolden. 
Hvis vejret tillader det, vil det ske tirsdag den 14. marts.

Der vil blive sat skilte op i området, så naboerne og brugerne er orienteret, og der vil kun blive brændt af, hvis der er vindstille, og røgen ikke kommer til at genere beboerne i Avedøre Landsby.

Det er Hvidovre Kommunes Vej & Park, der står for afbrændingen, og det vil det foregå efter alle sikkerhedsforskrifter. Der vil være ekstra mandskab til stede, ligesom der vil være en vandvogn, så ilden hurtigt kan slukkes.

Formålet med afbrænding er at give plads til flere forskellige planter og insekter.
Afbrænding som naturpleje er bl.a. kendt fra hede-områder i Jylland og fra Sverige, og i løbet af de senere år har bl.a. Stevns og Rudersdal kommuner haft gode erfaringer med metoden.

Hvis Hvidovre Kommunes første erfaringer med afbrænding bliver positive, vil metoden også blive brugt andre steder i Hvidovre, bl.a. i Kystagerparken. Borgerne vil blive informeret via bl.a. facebook, hvidovre.dk og Hvidovre Avis forud for afbrænding i et område.