Adgang til Nordmolen på havnen begrænses i en periode

Marts |

Hvis du kommer på havnen, har du sikkert allerede lagt mærke til, at der er noget i gang. Arbejdet med at istandsætte Nordmolen på Hvidovre Havn er begyndt.

Vi forventer, at arbejdet vil strække sig fra april til august.

Efter påske når arbejdet går rigtigt i gang, vil adgangen til den yderste del af molen fra Søspejdernes klubhus og ud til vandet være helt afspærret, så der ikke er adgang fra havnesiden. Det vil dog stadig være muligt at benytte badestigen yderst på molen indtil den del også skal renoveres. Adgangsvejen til badestigen vil være fra stien i Lodsparken. Vi er ved at undersøge, om der kan findes en løsning, så der kan laves en midlertidig adgangsvej direkte fra havnen

Arbejdet, der skal udføres, når belægningen er fjernet, er etablering af en ny spunsvæg til at forstærke molen. Bagefter vil molen blive genoprettet og få ny asfaltbelægning.